พฤติกรรมการกินอาหาร

ความถี่ในการกิน

3-5ครั้ง/สัปดาห์

1-2ครั้ง/สัปดาห์

ไม่เคยกินหรือ1-2 ครั้ง/สัปดาห์

1.  กินอาหารครบ 5 หมู่

 

 

 

2.  กินอาหารหลากหลาย ไม่ซ้ำซาก

 

 

 

3.  กินข้าวซ้อมมือ

 

 

 

4.  กินผลไม้ต่างๆ

 

 

 

5.  กินปลา

 

 

 

6.  กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

 

 

 

7.  ดื่มนม

 

 

 

8.  กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่

 

 

 

9.  กินผักต่างๆ

 

 

 

10.กินอาหารที่มีน้ำมันและไขมัน เช่น ทอด/ผัด

 

 

 

11.กินอาหารสุกๆดิบๆ

 

 

 

12.กินอาหารที่มีรสหวาน

 

 

 

13.กินอาหารรสเค็ม

 

 

 

14.กินอาหารที่ใส่สีผิดธรรมชาติ

 

 

 

15.ดื่มน้ำอัดลม

 

 

 

16.เติมน้ำตาลทุกครั้งที่กินอาหาร

 

 

 

17.เติมน้ำปลาหรือเกลือทุกครั้งที่กินอาหาร

 

 

 

18.ดื่มสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

 

 

19.กินอาหารปิ้ง ย่าง

 

 

 

20.กินอาหารต้ม/ นึ่ง/ ตุ๋น