Open source "PostNuke"

PostNuke ช่วยประกาศหาคนหาย Tsunami

 

 

PostNuke เป็นโปรแกรมจัดการเผยแพร่ข่าวสาร ที่พัฒนาโดยทีมงานที่มาจากนักพัฒนาทั่วโลก เพื่อให้มีโปรแกรมที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม PostNuke สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีกับงานที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางทั้งงานรัฐบาล และงานเอกชน โดยอาศัยบุคลากรเพียงผู้ควบคุมระบบ ไม่ต้องมีโปรแกรมเมอร์ประจำหลังการติดตั้ง สามารถส่งข่าว หรือ ดึงข่าวสารระหว่าง แหล่งข่าวในภาษาต่างๆได้โดยไม่ต้องคอยพิมพ์ข้อมูลเข้าไปเอง

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานเผยแพร่หนังสือพิมพ์ งานเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานรัฐบาลแต่ละประเทศ สำนักข่าวต่างๆ โรงแรม Content Provider โดยมีจำนวน Server ที่ติดตั้ง เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ 

PostNuke ช่วยประกาศหาคนหาย Tsunami ได้อย่างไรดูตัวอย่างได้จาก http://www.phuketcity.com

ที่มา  http://www.postnukethai.com/index.php


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data,Information and Knowledge?ความเห็น (0)