ch-culture

  ติดต่อ

  สวธ.ชุมพร อบรมพิธีกร-พิธีการจังหวัดชุมพร  

          สวธ.ชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการอบรมพิธีกร-พิธีการ เพื่อดำรงวัฒนธรรมของชาติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร  ปีงบประมาณ 2548  จำนวน 2 รุ่น  ระหว่าง  วันที่  20 - 23  มิถุนายน  2548 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร  มีผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ครู-อาจารย์ในสถานศึกษา  ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม  2  รุ่น  จำนวน  370  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.5 จากเป้าหมาย  400  คน    สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และโบราณประเพณี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งสมควรที่จะดำเนินอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Culture

หมายเลขบันทึก: 2166, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:55:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)