การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ธรรมะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ธรรมะ

พระราชธรรมวาที จากวัดประยุรวงศาวาส ได้มาแสดงธรรมโปรดทีมงานผู้เข้าสัมมนา ยุทธศาสตร์ฯ รุ่นที่ ๓๓

 ประเด็นแรกที่ท่านได้ บรรยาย คือ เรื่อง " หน้าที่ " ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ คือ หน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ คือ การเป็น พ่อ แม่ ลูก ส่วนหน้าที่ที่สอง คือ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการแต่งตั้ง เช่น ครู อาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน......."

 "หน้าที่ทำให้ระบายประโยชน์สู่สังคม แสดงว่าใครมีฝีมือ
     หน้าที่บอกความสามารถ
          หน้านอกบอกความงาม
            หน้าในบอกความดี"


 "โชคดีที่มีหน้าที่ มีศักดิ์ศรี ทั้งทางโลกและทางธรรม บางคนเบี่ยงบ่ายหน้าที่ เหนื่อยเพราะได้ทำหน้าที่ ดีกว่าเสียใจเพราะ ไม่มีหน้าที่จะทำ"


 "หัวใจหนุ่มในหน้าที่แก่  ดีกว่าท้อแท้ในหน้าที่หนุ่ม"

 " ข้าราชการมีหน้าที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ"

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)