วันนี้ผู้วิจัยยังอยู่ที่กรุงเทพฯ  เวลาประมาณ 10.30น.  ได้รับการประสานงานจากพี่นก  ยุพินว่า  ภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน  2549  กลุ่มที่ขอทดลองแยกออกมาบริหารจัดการเอง (หมายถึงบริหารจัดการเงินนะคะ  แต่ยังคงเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯอยู่นะคะ) คือ  กลุ่มแม่พริก  กลุ่มบ้านดอนไชย และกลุ่มบ้านเหล่า  จะส่งรายงานฐานะการเงินไปที่เครือข่ายฯ  เพื่อเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อย  คงต้องติดตามต่อไปค่ะว่าการบริหารจัดการแบบใหม่ผลจะเป็นอย่างไร