GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR กับ ทีมงานเจริญธานี

ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้รับการสัมมนารายวัน Customer Satisfaction

Daily Process Management

 เช้าวันที่สองของการจัดสัมมนายุทธศาสตร์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ ๓๓ ทีมงานได้รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจ และ เชิญทีมงานจากโรงแรมเจริญธานีมา "ลปรร เพื่อพัฒนาการบริการร่วมกัน"

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ อุณหภูมิของห้องประชุมร้อน และ น้ำในการบริการไม่เย็น ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นประเด็นการ "การลงทะเบียนหน้างาน ทำให้การเข้าห้องประชุมล่าช้า" ผลจากการติดตามผลการปรับอุณหภูมิในช่วงการประเมินอีกครั้งในช่วงหลังเลิกสัมมนาในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ แต่บางท่านเรื่มบ่นว่าอากาศเย็นไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 21642
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)