AAR กับ ทีมงานเจริญธานี

  ติดต่อ

  ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้รับการสัมมนารายวัน Customer Satisfaction  

Daily Process Management

 เช้าวันที่สองของการจัดสัมมนายุทธศาสตร์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ ๓๓ ทีมงานได้รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจ และ เชิญทีมงานจากโรงแรมเจริญธานีมา "ลปรร เพื่อพัฒนาการบริการร่วมกัน"

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ อุณหภูมิของห้องประชุมร้อน และ น้ำในการบริการไม่เย็น ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นประเด็นการ "การลงทะเบียนหน้างาน ทำให้การเข้าห้องประชุมล่าช้า" ผลจากการติดตามผลการปรับอุณหภูมิในช่วงการประเมินอีกครั้งในช่วงหลังเลิกสัมมนาในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ แต่บางท่านเรื่มบ่นว่าอากาศเย็นไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 21642, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:19:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #aar#การบริการวิชาการสู่ชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)