วันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งเพราะได้ฤกษ์เปิดบล็อกซะทีหลังจากที่ท่องเที่ยวอ่านบล็อกของคนอื่นซะนาน ก็สืบเนื่องมาจากได้รับพันธุ์ปลาดุกฟรี ในวันที่ 5 ต.ค 51 จากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกในหมู่บ้าน จำนวน 123 ตัว พร้อมอาหารปลาอีก 1 กระสอบ 

   ความจริงแล้วปลาดุกฟรีนี้ก็มิได้ฟรีแต่อย่างใดแต่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและการส่งเสริมของ อบต.ส้าน เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  การจะได้มาซึ่งปลาดุกนั้นชาวบ้านจะต้องเขียนโครงการเข้าไปถึง อบต. หลังจากนั้น อบต. ก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 20,000 บาท เมื่อได้มาแล้ว ทางกลุ่มจึงนำงบประมาณมาจัดสรรโดยให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลา จำนวน 30 ราย แบ่งเป็น ลูกปลาดุก, อาหารปลา, บ่อซีเมนต์ (ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็อาจจะมีโครงการที่เหมือนกันบ้างและแตกต่างกันบ้าง ตามสภาพพื้นที่อาศัย)

   หลังจากได้รับพันธุ์ปลาฯลฯ เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มจึงมีการประชุมกันว่า ทำอย่างไรให้งบประมาณที่ได้รับมานั้นไม่สูญหายไปให้มีการต่อยอดต่อไป  สมาชิกในกลุ่มจึงเสนอว่าให้มีการเสียค่าสมัครการเป็นสมาชิกคนละ 20 บาท พร้อมกับให้ระยะเวลาการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่น 6 เดือนแล้วนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายปลาที่เลี้ยงฝากเข้ากลุ่ม รุ่นละ 150 บาท ทั้งนี้เพื่อนำไปบริหารจัดหาพันธุ์ปลา ฯลฯ ในครั้งต่อไป

  ซึ่งจากการประชุมและมีมติของกลุ่มสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติตามมติโดยทั่วกัน

   ถึงตอนนี้เป็นเวลา 8 วันแล้ว ปลาก็โตขึ้นไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารการกิน กิจกรรมที่ทำในแต่ละวันจึงเพิ่มขึ้น เพราะเราต้องดูแลเอาใจใส่เขา เพราะถ้าเห็นว่าเป็นของฟรีมันก็อาจตายได้ง่ายๆ เหมือนกัน ต้องคอยดูว่าน้ำสกปรกหรือเปล่า ปลาตายบ้างไหม.. นอกจากการให้อาหารสำเร็จรูปแล้วทางกลุ่มยังแนะนำให้เอาหอยเชอรี่มาต้มแล้วสับเป็นชิ้นเล็กๆ ให้ปลากิน มันชอบกินนักแล..