วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิทยากรครูก.เรื่องการพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศเพื่อไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ  ้ได้ข้อคิดในการทำงานด้านบริการที่นอกจากเทคนิคที่เป็นเลิศแล้ว ต้องมีพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศด้วยซึ่งผู้รับบริการจะดูพฤติกรรมการแสดงออกของเจ้าหน้าที่ วิทยากรที่มาอบรมเก่งทำให้สนุกมาก