การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก

อย่าลืม.. นำตัวคูณแต่ละหลักไปคูณกับตัวตั้งให้ครบ แล้วนำ    ผลคูณที่ได้เหล่านั้นมารวมกัน

                                                                                                               

       325

        82

      650

  26000

  26650

 

 

 

´

      4,202

          45

      ………

     ……….

    ………...

 

´

     2,765

     4,607

    ………

   ..……….

  ...………..

  ………….

  …...………

 

´

        568

          37

    …………

    …………

 ……….……

 

´

       658

          7

 ……………

 

´

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ทบทวนการตั้งหาร

        จงหาผลหาร 

                วิธีทำ                    305

-

                              27 )8,237

                                     81              81 =  3 ´ 27

-

    137          27 หาร 13 ไม่ได้ เติม 0

 135             135 =  5 ´ 27

     2

                                                ตอบ   ๓๐๕  เศษ ๒

ลองคิดดีกว่า