ครูเต้

ครูเต้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู คศ.1
โรงเรียนนามนพิทยาคม
Usernamekrutae
สมาชิกเลขที่56851
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
เกิดวันที่          18 ธันวาคม 2523 ที่ ต.ตะเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
 
-
อยู่บ้านเลขที่     36/2 หมู่ 8 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
-
จบการศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา  อำเภอสหัสขันธ์  
                        จังหวัดกาฬสินธุ์     ปี 2535
                        มัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา   อำเภอเมือง  
                        จังหวัดขอนแก่น   (โรงเรียนปริยัติธรรม)  ปี  2541
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์
                        อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี  2543
                        บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
                        เขตหนองแขม   กรุงเทพฯ   (ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยธนบุรี)  ปี  2546
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
                        อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   ปี  2550
 
-
ประวัติการทำงาน
                        เจ้าหน้าที่  Support  Program  บริษัทดีซอฟต์  คอนซัลติ้ง จำกัด   กรุงเทพฯ  2546
                        เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   สำนักหอสมุด   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  2547
                        ครู  คศ.1  (ครูคอมพิวเตอร์) โรงเรียนนามนพิทยาคม  2548 - ปัจจุบัน
-
ความภาคภูมิใจ
                       เกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด  ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์  ประจำปีการศึกษา 2542
                       เกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี  และบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 
                       วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  ปีการศึกษา  2544
                       เป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  ปีการศึกษา 2545
                       สอบบรรจุครู   ได้ อันดับที่ 4  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี  2547
 
-
คติในการทำงาน          ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 
-
หน้าที่พิเศษ       เป็นผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนามนพิทยาคม
                          เป็นผู้ดูแลระบบอีเลินนิ่งโรงเรียนนามนพิทยาคม
                          เป็นเวบมาสเตอร์  เว็บไซต์  www.namonpit.ac.th  และ  www.cruroj.com
                          เป็นวิทยากรคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ ICT  ของ สพท.กส. 3
-