วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่องาน

ความรับผิดชอบ

การจะทำงานให้สำเร็จ สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวผลักดัน คือ เราต้องมีความร้บผิดชอบในผลสำเร็จของงาน จากประสบการณ์การทำงานมาหลายปี พบว่า ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดิฉันจะกำหนดเป้าหมายไว้ว่าแต่ละวันจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างและจะต้องทำให้ได้ เช่นจะทำผลงานวิชาการ ก็ต้องทำให้สำเร็จและต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพด้วย ไม่ได้ทำให้เสร็จ ๆ ไปเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (3)

ไม่ได้ทำให้เสร็จๆเท่านั้น

แต่รับผิดชอบเมื่องานสำเร็จ

ชื่นชมค่ะ

สวัสดีคะ

      มาทักทายเมื่อไหร่ได้ประเมินโรงเรียนในฝันที่บอกไว้คะ

  ว่างแวะไปชมโรงเรียนที่ประเมินแล้ว ที่ตาสว่างนะคะ ชวนให้โรงเรียนอ่าน ประเมินโรงเรียนในฝันตะกอนการเรียนรู้ 3 ตอนค่ะ