KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 583. KM เป็นเครื่องมือให้แก่ผู้บริหารอย่างไร

วันที่ ๘ ต.ค. ๕๑ ผมจะไปบรรยายเรื่องนี้ ในการประชุม การจัดการความรู้สายงานผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 2) ภายใต้แนวคิด การจัดการความรู้.... เครื่องมือข องผู้ บริหาร กฟผ. ทุกระดับ

จึงนำ PowerPoint ที่จะใช้ในการบรรยายมา ลปรร.   ดูได้ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒ ต.ค. ๕๑

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ค่ะ