ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

ภูมิใจกับความสำเร็จอีกขั้นของครูวิชัยคนเดิม


การคัดเลือกผลงานครูดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต  1 ได้จัดกิจกรรมให้ครูโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน ได้นำผลงานที่เป็น best practice ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนเสนอ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2551 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งครูวิชัยคนเดิมก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ให้นำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเข้ารับการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยครูวิชัยคนเดิม ได้นำเสนอในรูปแบบของการพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพ ดังนี้

      1. แนวคิดเกี่ยวกับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางพัฒนาตนเองสู่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนแนวคิด  พิชิตกระบวนการ สืบสานภูมิปัญญา แสวงหาความรู้เพิ่ม ต่อเติมอุดมการณ์ พร้อมทำงานบนความเปลี่ยนแปลง ส่วนแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้เน้น การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานให้เกิดกับผู้เรียน โดยใช้หลักการสังเกตุ ตามแนวคิด OK model (สุรพงษ์   งามสม, 2549) ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการ ตามโครงการ EIS

      2. การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Backward design

      3. การงวิจัยในชั้นเรียน CAR1-2

                 CAR1 คือ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

                 CAR2 คือ การวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาของตนเอง

                 CAR3 คือ การศึกษากรณีตัวอย่าง

                 CAR4 คือ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

       4. ICT สู่ชั้นเรียน คือ การนำสื่อ และอุปกรณ์ทางด้าน ICT เข้ามาใช้ในกระบวนกรจัดการเรียนการ เช่น การจัดให้มีระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การใช้ CAI ประกอบการสอน เป็นต้น

       5. การพัฒนาเจตคติเชิงบวก

        จากการนำเสนอของครูวิชัยคนเดิม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.ศิริรัตน์  สุขสันต์ และ ศน.พิเชษฐ์  ตั้งเจตนาภิรมณ์ เป็นคณะกรรมการและคอยให้คำแนะนำ ครูวิชัยคนเดิม ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

        ผลการนำเสนอ พบว่า ครูวิชัยคนเดิม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องคัดเลือกกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง ไปแสดงนิทรรศการในงานวันครูโลกต่อไป

  

หมายเลขบันทึก: 213685เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2008 22:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

พาพี่โยธินมาหาครับ

พี่วิชัยเป็นยังไงบ้างครับ ดีใจด้วยนะครับ ถึงแม้ผมไม่รู้ว่าผลเป็นไง แต่พี่วิชัย เก่งอยู่แล้ว ยินดีด้วยครับ

ขอบคุณมาก น้อง เอ๊ ก็ทุกอย่างผ่านด้วยดี ก็ดีใจกับน้องเอ๊ด้วยเช่นกัน ว่าที่ มหาบัณฑิตคนใหม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี