Gutjang
อ. สุดารัตน์ [กั๊ต] เสาวโค

ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์


การเลือกวัตถุดิบในการผลิต ควรศึกษาสรรพคุณของวัตถุดิบแต่ละชนิดควบคู่กันไปด้วย เพื่อความมั่นใจก่อนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

  รายวิชา ง33202 น้ำหมักชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสาระเพิ่มเติมที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 และได้ปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง   วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบ  ขยันอดทน  ซื่อสัตย์  ประหยัดอดออม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

 โดยผู้เรียนจะศึกษาและได้รับการฝึกฝนในสาระการเรียนรู้ จำนวน 7 หน่วย ได้แก่  1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.หลักการเกษตรอินทรีย์ 3.สมุนไพรน่ารู้ 4.การแปรรูปสมุนไพร 5.น้ำหมักชีวภาพเพื่อชีวิต 6.โครงงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำหมักชีวภาพ 7.การปลูกพืชสวนครัวชนิดกินผล

 

          ในแต่ละหน่วยการเรียนผู้สอนเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็นไปตาม ธรรมชาติ ความถนัด และความสนใจ เน้นเรื่องคุณธรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาและทักษะการประกอบอาชีพที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

          หลายบันทึกก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (น้ำสกัดชีวภาพ) มาบ้างแล้ว ในเดือนนี้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มกันเพื่อค้นคว้าทดลองทำน้ำหมักชีวภาพสูตรใหม่ๆ โดยเน้นใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและหาได้ง่ายเป็นหลัก

          ปกติเราคุ้นเคยกับการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไปใช้กับการเกษตร แต่น้ำหมักชีวภาพที่จะนำเสนอต่อไปนี้เราผลิตเพื่อเตรียมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า แชมพู สบู่เหลวและสบู่ก้อน ซึ่งวิธีการทำแทบจะไม่แตกต่างกัน คือใช้อัตราส่วน 3:1:10  เพียงแต่เราเปลี่ยนจากใช้กากน้ำตาล (โมลาส) มาเป็นใช้น้ำตาลทราย (ชนิดไม่ฟอกสี) แทน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้....หรืออาจใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลก็ได้.....แต่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกหลายเท่าตัว.....

หลังจากห่างหายจากบันทึกไปนาน วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพในบันทึกนี้ จำนวน 5 สูตร  ซึ่งเด็กๆได้พากันปฏิบัติการในภาคเรียนนี้....ดังนี้

·         น้ำหมักชีวภาพมะนาว

·         น้ำหมักชีวภาพมะขามเปียก

·         น้ำหมักชีวภาพสับปะรด/มะกรูด

·         น้ำหมักชีวภาพเสาวรส

·         น้ำหมักชีวภาพตะลิงปลิง

 

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพมะนาว

          เตรียมส่วนผสม ได้แก่ ผลมะนาว 3 ส่วน น้ำตาล 1 ส่วน น้ำสะอาด 10 ส่วน และทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.             ชั่งมะนาว ให้ได้น้ำหนัก 3 กิโลกรัม นำไปใส่ในภาชนะบรรจุ

2.             ชั่งน้ำตาล ให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

3.             ชั่งน้ำสะอาด 10 กิโลกรัม

4.             นำน้ำตาลและน้ำสะอาดมาคนให้เข้ากันแล้วเทใส่ภาชนะบรรจุมะนาวที่เตรียมไว้แล้ว คนให้ทั่วอีกครั้ง

5.             ปิดฝาถังที่บรรจุส่วนผสมให้สนิท หมักทิ้งไว้ในร่มไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะได้น้ำหมักชีวภาพมะนาวที่พร้อมใช้ (ในช่วงเดือนแรกๆ อาจจะมีการเปิดฝาถังเพื่อระบายแก๊สที่เกิดจากกระบวนการหมักเป็นครั้งคราวและปิดฝาไว้เหมือนเดิม) แต่หากจะให้มีประสิทธิภาพสูงควรหมักให้ได้นานเกินกว่าหนึ่งปีค่ะ

 

น้ำหมักชีวภาพสูตรอื่นๆ ใช้วิธีทำและขั้นตอนเดียวกัน เพียงเปลี่ยนจากมะนาวเป็นมะขามเปียก สับปะรด/มะกรูด เสาวรส หรือตะลิงปลิง.....(ในการทำน้ำหมักชีวภาพมะนาว มะกรูด ตะลิงปลิง ให้หมักทั้งลูกไม่ต้องหั่น)

สับปะรด..ลูกใหญ่...หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนหมัก


    
เสาวรส (แพสชั่นฟรุ้ต) เปลือกค่อนข้างหนา..ผ่าซีกก่อนหมัก

ลูกเล็กแบบตะลิงปลิง...ไม่ต้องหั่น..ใส่ทั้งลูกเลย

มะขามเปียก...ผิวหนูจะขาวก็คราวนี้ !!

 

เท่านี้เราก็จะได้น้ำหมักชีวภาพ (น้ำสกัดชีวภาพ) พร้อมที่จะนำไปแปรรูปแล้วค่ะ และไม่หวงหรอกค่ะหากท่านจะนำไปใช้เพื่อการเกษตร ...แต่ว่าน้ำตาลทรายปีนี้ค่อนข้างแพงนะคะ...หากใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรแนะนำให้ใช้กากน้ำตาลดีกว่าค่ะ ราคาถูกกว่ากันหลายเท่า...(หรือจะทดลองใช้ฝักจามจุรีสูตรของ ครูวุฒิ ดูก็ได้นะคะ...ประหยัดต้นทุนได้อีกมาก)

          ข้อเสนอแนะ....ในการเลือกวัตถุดิบในการผลิต  ควรศึกษาสรรพคุณของวัตถุดิบแต่ละชนิดควบคู่กันไปด้วย เพื่อความมั่นใจก่อนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ .......

 

หมายเลขบันทึก: 213675เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2008 21:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (77)

สวัสดีครับครูกั๊ด

 • ครูกั๊ดและพ่อบ้านสบายดีนะครับ
 • เจ๋งจริงๆครับ  สำหรับน้ำหมักสูตรต่างๆเหล่านี้
 • ช่วยลดการใช้จ่ายได้มากเลยล่ะถ้าทำเป็น ใช้เป็น
 • เรื่องน้ำตาลทรายแดง  เราน่าจะใช้ฝักจามจุรีสุกแทนได้นะครับ  เพราะเขามีความหวานที่เข้มข้นไม่น้อย (ลักษณะจะเหมือนโมลาสเข้มข้นจนเป็นก้อน) หาได้ไม่ยากนะครับ เก็บก่อนต้นฝนสักหน่อย
 • สวัสดีครับ
 • สวัสดีค่ะ คุณครูกั๊ต
 • เยี่ยมมากๆเลยค่ะ
 • เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูวุฒิ

 • สนใจฝักจามจุรีสุกค่ะ ของใกล้ตัว (ยังไม่เคยลอง) น่าจะใช้ได้ผลดี
 • ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะป้าแดง pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซ่เฮ]

 • เด็กๆ สนุกกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากค่ะ
 • ทำเอง ใช้เอง บางทีขายไม่ได้ก็ต้องซื้อเอง
 • อิ.อิ.

สวัสดีค่ะน้องจิ โก๊ะจิจัง แซ่เฮ~natadee ที่สุดในแก๊ง

 • ไม่ได้ฟังเพลงอีแซวของน้องจินานมากแล้ว
 • ขอบใจมากๆ

เป็นกำลังใจให้น้องจิสู้ๆ ต่อไปค่ะ

ขอแอบมาชิมตะลิงปลิงสักลูกนะครับ เห็นแล้วน้ำลายไหล...

 • แวะมาขอน้ำหมักชีวภาพ
 • อืมเข้าใจขั้นตอนการทำแล้วค่ะ
 • จะไปลองทำใช้บ้างแต่โอโห หมักตั้ง 3 เดือนถึง 1 ปี เชียวหรือคะ มิน่าน้ำหมักชีวภาพตามท้องตลาดจึงแพง

สวัสดีค่ะ

 • น้องกั๊ตสบายดีนะค่ะ
 • ว่าจะลองทำใช้บ้าง  แต่..วัยรุ่นใจร้อนค่ะ....จะรอถึงปีไหวเปล่าก็ไม่รู้.......แล้วจะรายงานต้นสูตรนะค่ะ....

 

สวัสดีครับ พี่กั๊ต

 • แวะมาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้ครูผู้ไม่สิ้นหวังต่อการสร้างอนาคตของชาติผ่านความเป็นลูกศิษย์
 • นี่คือกระบวนการของการตอบโจทย์เรื่อง "ทฤษฎี - ปฏิบัติ"
 • ในทำนองเดียวกันนี้
 • ผมก็คิดถึงสมัยเรียนประถม นะครับ
 • เคยจับกลุ่ม  แล้วฝึกทำอาหารกันอย่างสนุก
 • อร่อยไม่อร่อย  แต่มันได้รสชาติการเรียนรู้ และฝังจำอยู่กับตัวเองอย่างมีชีวิต
 • .....
 • มีความสุขมาก ๆ นะครับ

สวัสดีค่ะ น้องรัก

 • ครู 2 ท่าน ในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้แบบโครงงาน ทำอาหาร...ไข่เจียว ....ส้มตำ
 • นักเรียน คิด พูด รายงาน เป็นภาษาอังกฤษ หมดเลย..น่ารักมากค่ะฃ

ขอบคุณมากค่ะ

 • ธุค่า..

มี "กอดชีวภาพ" ไหมคะ?   แบบว่าหมักนานๆ บ่มนานๆ แล้วคุณภาพยอดเยี่ยม  อิอิ

สวัสดีค่ะ ARAM

 

เก็บตะลิงปลิงสดๆ จากบนต้นชิมได้เลยค่ะ..เปรี้ยวได้ใจ

   มาอีกรอบค่ะ ทีนี้มาเป็นวงเลยค่ะ อิอิ

น้องอ็อดคะ naree suwan

 • ตรวจข้อสอบเสร็จหริอยังคะ
 • น้ำหมักชีวภาพที่ทำเพื่อนำไปใช้กับการเกษตร หมักแค่สองสัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
 • ถ้าทำเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างต้องหมักให้นาน จะดีกว่าค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ หญ้าบัว

 • สบายดีนะคะ
 • เงียบหายไปนานมากจังเลย
 • ....
 • ทำของดีมีคุณภาพต้องใช้เวลาค่ะ...อิอิ.
 • เอ...เมื่อไหร่น้องจะได้ไปนั่งชมหมอกยามเช้าแถวๆ บ้านพี่หญ้าบัวหนอ!!

สวัสดีค่ะ อ.พนัส แผ่นดิน

 • ทฤษฎี+ฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ความรู้แท้
 • ...
 • นักเรียนหลายคนไม่ออกจากห้องเรียนหลังจากหมดชั่วโมง
 • เขามีความสุขและสนุกกับการเรียนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่อ้อย ครูอ้อย แซ่เฮ

 • น่าสนุกนะคะ เรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วได้แซ่บไปด้วย
 • เสร็จแล้วได้หม่ำ..ปาปาย่าป๊อกๆ...
 • ...
 • ช่วงพานักเรียนไปแข่งโครงงานน้ำหมักชีวภาพฯ เห็นนักเรียนรายงานนำเสนอโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ ฟุดฟิดฟอไฟ น่ารักดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีน้องต้อม เนปาลี

 • น้องต้อมสบายดีนะคะ
 • นานๆ เจอกันทีขอ กอดแน่นๆ นานๆ
 • "กอดปลอดสารพิษ"
 • อิอิ

สวัสดีค่ะน้องจิ โก๊ะจิจัง แซ่เฮ~natadee ที่สุดในแก๊ง

 • น้องจิพาชาวคณะฯ มาเยี่ยมบันทึก
 • หายเครียดจากข่าวการเมืองเลย
 • อิๆ
 • ขอบคุณค่ะ

หวัดดีค่ะ...พี่กั๊ต

สบายดีนะค่ะ...อยากบอกว่า...คิดถึงจังเลย มามะมา มาให้หอมแก้มซะดี ๆ เลยพี่สาว อิอิ

สวัสดีค่ะน้องอ้อยควั้น

เย้ๆๆ น้องอ้อยควั้นกลับมาแล้ว...กอดๆๆๆ ก่อน....

หายไปไหนมาคะ

รอแป๊บนะ...พี่ไปล้างตัวก่อนเพราะว่าวันนี้ชวนเด็กเล่นน้ำหมักชีวภาพทั้งวัน กลิ่นน้ำหมักชีวภาพติดตัว เหม็นไปหมดแล้วค่ะ

อิๆ

ป้ากั๊ต ยังไม่ปิดเทอมเหรอคะเนี่ย ของน้อง เลี้ยงลูก จนเหนื่อยได้ 2 วันแล้วคะ

สวัสดีครับคุณครู กั๊ด

ยินดีที่ได้เจออีกครั้งครับ

น้ำหมักสูตรเศษอาหารในครัวเรือนก็นาสนใจน่ะครับครู

ถ้าจะให้ดีครูน่าจะต่อยอด น้ำหมัก สูตรน้ำพ่อ สูตรน้ำแม่ เพื่อไป่ต่อเชื้อครับ

สวัสดีค่ะครูใหม่ บ้านน้ำจุน

 • ป้ากั๊ตปิดเทอมแล้วค่ะ ตั้งแต่วันศุกร์
 • แต่นัดเด็กไปแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำหมักชีวภาพ เตรียมไปจัดแสดงและสาธิตในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
 • เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมจนไม่อยากกลับบ้าน
 • แต่ครูเหนื่อยค่ะ
 • อิอิ

สวัสดีค่ะบังหีม

 • ช่วงแรกๆ ที่ทำน้ำหมักชีวภาพเราพบปัญหาเวลานำเศษผักที่เหลือจากครัวไปหมัก
 • ไม่ค่อยได้ผลค่ะ และอาจต้องใช้กากน้ำตาลจำนวนมาก เพราะมีสารเคมีตกค้างในผักเยอะ
 • ทำให้จุลินทรีย์ทำงานไม่ได้
 • ..
 • เราจึงต้องคัดเลือกพืชผักกันมากเป็นพิเศษค่ะ
 • เดี๋ยวนี้จึงหันมาทำน้ำหมักเพื่อการแปรรูปเป็นแชมพู สบู่เหลว น้ำยาล้างจานใช้กันเอง

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณครูกั๊ต
 • คราวนี้ใช้ผลไม่รสเปรี้ยวทั้งนั้นนะครับ
 • ผมเคยใช้เปลือกมะนาว ก็ได้ผลดีครับ
 • แต่มีคนแนะนำว่า หากใช้ผลไม้เปรี้ยวจี๊ดๆ ให้เติมน้ำขี้เถ้าลงไปด้วยครับ จะลดความเป็นกรดลง การหมักจะเกิดได้เร็วขึ้นครับ

สวัสดีค่ะพี่กั๊ต

 

 • ทั้งหนูทั้งพี่กั๊ตหายไปจากหน้าบันทึกนานเลย
 • สบายดีนะคะ  ได้ข่าวว่าปิดเทอมแล้ว  แต่คุณครูยังต้องวุ่นๆ กับกิจกรรมอยู่เลย  แต่ดูแล้วมีความสุขทั้งคุณครูทั้งลูกศิษย์
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ครูพี่กั๊ตมาชวนไปเล่นเกมกันค่ะ
 • คิดถึงค่ะ ปิดเทอมไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่าคะ
 • ที่ทำงาน ทำงานแบบไม่มีปิดเทอมค่ะ
 • ก็อกๆๆๆๆๆๆ
 • เเอ! จ้าของบ้านไม่อยู่  ไม่รู้ไปไหนนะ
 • เลยไม่รู้สบายดีรึเปล่า
 • อากาศเย็นแล้วน๊า
 • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

- สวัสดีค่ะ

- อยากทราบวิธีทำ หาวิธีทำมานานแล้วค่ะ

- ขอบคุณค่ะ จะลองทำดู

ครูกั๊ตจ่า

 • ยุ่งๆ มาตั้งแต่ก่อนปิดเทอม จนจะเปิดเทอมอีกรอบแล้ว
 • เริ่มมีเวลามาทักทายได้บ้าง ก็ช่วงนี้
 • ครูกั๊ตสบายดีไหมคะ
 • คิดถึงๆๆ ค่ะ

ประกาศๆๆๆครูกั๊ตหายไป คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆ

ตามน้องขจิตมา บอกว่า  มีใครอยู่บ้าง  คิดถึงจังเลยยยยย

สวัสดีทุกท่านค่ะ

 • ห่างหายไปหลายวัน
 • "หลบลมร้อนไปนอนตื่นสายกับน้องกะเหรี่ยง"
 • กลับมาแล้วค่ะ............

^^

แวะมาบอกว่าได้รับของที่ส่งจากเมืองปายแล้วค่ะ

หุหุ สวยมาก น้องกะเหรี่ยงตัวจริงน่ารักน่าหยิกไหมคะ อิๆ

สวัสดีค่ะ ครูใหม่ บ้านน้ำจุน

 • ป้ากั๊ตตามไปดูหมีแพนด้าหน้าดำมาแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอ็อด naree suwan

 • ของฝากจากปายตั้งใจส่งให้หลายๆ คนค่ะ
 • แต่ลืมหยิบที่อยู่ติดมือไปด้วย
 • จำได้แม่นที่ลพบุรีที่เดียว
 • อิๆ
 • น้องกะเหรี่ยงตัวจริง..น่ารักมากๆๆๆๆ...
 • ...
 • น้ำลดหรือยังคะ
 • สวัสดีค่ะ อ.gutjang
 • ไปเที่ยวเมืองปายแล้วเลยเข้ามาในเมืองหรือเปล่าคะ
 • เสียดายจังไม่ได้เจอตัวเป็นๆๆ
 • ขอบคุณมากนะคะที่มาแอ่วบ้านเฮาเจ๊า

สวัสดีค่ะ อ.เอื้องแซะ

 • หลังจากพักที่ปาย  2 คืน เข้าไปนอนในเมืองอีกหนึ่งคืน ไปทอดน่องที่ถนนคนเดินด้วยค่ะ
 • รุ่งเช้าฝนตกพรำๆ คิดว่าจะไม่ได้ไปชมพระธาตุดอยกองมู...แต่โชคดีที่ฝนหยุดตก
 • แม่ฮ่องสอนน่าอยู่มากๆๆ
 • อิจฉาคนไปปาย
 • เมื่อไรจะเล่าเรื่องผ่านภาพคะ
 • จะได้รู้ปายสวยแค่ไหน

 

 • ธุค่า..

พี่กั๊ตๆๆ  พี่ยาหยีอิจฉาคนจะได้ไปปาย ^^  แล้วทำไมไม่ไปมั่งเนอะ   ชวนแล้วชวนอีกเนี่ย  

และอา(จารย์)จ๊ะบ่นว่าทำไมต้อมไม่โทรบอกว่าพี่กั๊ตไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนจะได้ต้อนรับน่ะ   แหม๊..ขนาดมาหาต้อมๆ ยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยเนอะ

กอด ก๊อด..ด..ด กอด

น้องหมีเชอรี่ ทะเลดาว

ปาย (และที่อื่นๆ) สวยมากๆ...แต่จะสวยกว่าถ้าได้ไปเห็นเอง...อิๆๆ

เพิ่งจะหาระบบสื่อสารใหม่มาใช้แทนตัวเดิมได้...อีกหน่อยจะนำภาพมาให้ชมนะคะ

 • พี่กั๊ต..ต..ต..

กอด ก๊อด..ด..ด กอด  มาตามไปดูโฆษณาชิ้นโปรดในตอนนี้ อิอิ และดีใจกับระบบสื่อสารใหม่นะคะ

เรื่องเล่า : โฆษณาไทยประกันชีวิต ตอน แม่ต้อย

สวัสดีน้องต้อม เนปาลี

 • ติดไข้จากดอยผาตั้ง หายหรือยังจ๊ะ
 • ...
 • วันนั้น ถ้าไม่บังเอิญขับรถผ่านหน้า สนง.ฯ ของต้อม พี่คงไม่ได้โทร.หาแน่เลย...เกรงใจๆๆ
 • ก็เลยได้เซอร์ไปร๊ซ์ จนเจ้าของบ้านนั่งไม่ติดไงคะ
 • อิๆๆ

ขอบคุณค่ะ

น้องต้อม เนปาลี

เรื่องเล่า : โฆษณาไทยประกันชีวิต ตอน แม่ต้อย

ช่วยสร้างกำลังใจให้หลายๆ คนที่กำลังท้อแท้กับปัญหาในชีวิตได้เนอะ

P     มาเรียนรู้ด้วยคนค่ะ

-ขอบคุณค่ะ

-ดีมากเลยนะคะ

-ช่วยกันอนุรักษ์ผืนแผ่นดินไทยห่างไกลสารพิษ

-น้ำและปุ๋ย ชีวภาพ

สวัสดีค่ะ krutoi

 • เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างทุกวันนี้
 • บางอย่างเราสามารถผลิตเองใช้เอง..ช่วยได้เยอะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ..ครูกั๊ตที่น่ารัก

 • คิดถึงจริง คิดถึงจังค่ะ...
 • ต่างคนต่างมีทางเดินนะคะ..(อิๆๆ)
 • ท้ายที่สุดเราก็กลับเข้า "บ้านแห่งน้ำใจและมิตรภาพ" อีกครั้งหนึ่ง..
 • ศน.อ้วนเป็นเพื่อนให้ครูกั๊ตนะคะ..ยินดีช่วยทุกเรื่องที่ครูกั๊ตอยากให้ช่วยค่ะ
 • อย่างน้อยตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ..
 • คิดถึงๆๆๆๆ...ครูมืออาชีพคนนี้จังเลย

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน วัชราภรณ์ วัตรสุข

 • ขอบคุณ ศน.มากค่ะที่มาให้กำลังใจ
 • ครูกั๊ตเข้ามาเป็นสมาชิกบ้าน g2k ได้ไม่นาน
 • แต่ก็พบว่าที่นี่เป็น "บ้านแห่งน้ำใจและมิตรภาพ" จริงๆ
 • คิดถึงๆๆๆๆ...ค่ะ
 • ครูพี่กั๊ตคะ..

กอด  ก๊อด..ด..ด กอด ^^   ดีใจที่วันนั้นได้เจอกันค่ะ  และที่บอกว่า "มือเย็นเฉียบ" นั่นก็เย็นจริงๆ นะ 

สวัสดีน้องต้อม เนปาลี

 • วันโน้นแค่มือเย็น
 • แต่วันนี้เย็นไปทั้งตัวแล้ว
 • หนาววววววแล้วค่ะ
 • กอด  ก๊อด..ด..ด กอด ..อิๆๆ
 • เป็นกำลังใจให้พี่กั๊ตค่ะ เขาให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะคะ
 • ต้องถามเขตพื้นที่ค่ะ เพราะคนตรวจอยู่แถวนั้น ไม่ได้ข้ามเขตไปไกลหรอกค่ะ ต้องทำตามที่เขาชอบ คนอื่นให้ความเห็นอาจออกนอกลู่นอกทางที่เขาต้องการ หรือคนละตำรากันเลย
 • ต้องถามคนตรวจค่ะว่าอยากได้แบบไหน ที่นี่เขามานั่งเฝ้าหน้าบ้านคนตรวจเลยทีเดียว
 • เดาๆก็รู้ค่ะ ว่าใครตรวจวิชาไหน เรื่องแบบนี้เขาไม่บอกกันตรงๆหรอกค่ะแต่ไม่ยากเกินความพยายาม
 • ------------
 • ช่วงนี้งานเข้าค่ะ ยุ่งมาก จนไม่มีเวลาเสวนากับใคร
 • ไม่ค่อยอยู่ที่นี่ด้วยค่ะ ชีพจรลงเท้า ต้องออกต่างจังหวัตลอด ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อืมคล้ายๆใครคนนั้นเลย
 • ต้องมาแว๊บไปแว๊บๆ ค่ะ ยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลย ต้องไปแล้วค่ะ ลอยกระทงเผื่อด้วยนะคะ
 • ไปลอยกระทงที่ไหนคะ
 • ลอยเผื่อหนูด้วยนะคะ
 • ปีนี้แห้วค่ะ  อดไปเลย
 • อากาศเย็นแล้ว  รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอ็อดnaree suwan

 • พี่ไม่ได้มาหาน้องอ็อดเรื่องน๊านนนน
 • เขาให้ปรับปรุงนิดๆ หน่อยๆ เอง
 • ..
 • พี่คิดถึงๆๆๆ....
 • เอาไว้โอกาสว่างๆ สบายๆ ก่อนก็ดีค่ะ

 

สวัสดีค่ะน้องมี ทะเลดาว

 • ไปลอยกระทงเมื่อวาน
 • คิดถึงน้องหมี...เพราะคุณพิทักษ์ เล่าให้ฟังว่าน้องหมีอยากปล่อยโคม
 • ลอยกระทง อธิษฐานเผื่อแล้วค่ะ
 • อิอิ
 • พี่กั๊ต..

ไปลอยกระทงที่ไหนไหมคะ?  และทำไมไม่มีใครคิดถึงหนูหง่ะ  คิดถึงแต่ยาหยี  อิอิ 

กอด  ก๊อด..ด..ด กอด  ^^

น้องต้อมคะ เนปาลี

 • ไปลอยกระทงในสระกลางเมืองมาค่ะ
 • ต้องรีบไปลอยแต่หัวค่ำ ดึกๆ คนเยอะ..ส่วนใหญ่มีแต่เด็กๆ
 • พระจันทร์คืนวันลอยกระทง กลมๆ สวยยยย...
 • อิอิ.

สวัสดีค่ะพี่กั๊ตขา

 • ดูซิคะพี่กั๊ต...เด็กน้อยขี้อิจฉามาแถวนี้ด้วย
 • อยากรู้จังพี่กั๊ตอธิษฐานเผื่อหนูว่าอะไร
 • เสียดายค่ะหนูไม่มีโอกาสไปลอยกระทง  เพื่อนมาชวนกลับไปลอยที่บ้านแม่กลองก็ 4 โมงเย็นแล้ว  เตรียมตัวไม่ทัน
 • หนูบอกท่านหัวหน้าว่าอยากไปลอยโคมค่ะ  ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยลอยค่ะ
 • มองจันทร์วันลอยกระทง...โรแมนติกจัง

สวัสดีค่ะน้องหมี ทะเลดาว

 • ไปลอยกระทงเห็นเขาลอยโคม..ไม่กล้าซื้อมาลอยค่ะ ...กลัวไฟ..อิอิ
 • เสร็จจากลอยกระทง..ก็งานช้างสุรินทร์ ปีนี้ เริ่มเปิดฉากวันนี้เป็นวันแรกแล้วค่ะ
 • ไปๆๆ ขี่ช้างชมเมืองกันค่ะ
 • หวัดดีค่ะ...พี่กั๊ต
 • สบายดีนะค่ะพี่
 • แวะมากอดดดดดด...พี่สาว อิอิ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอ้อยควั้น

สบายดีนะคะ...ฝนตกไหมคะ

รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะ

 • ตอนนี้ โคกเพชรก็กำลังจะมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มาช่วยสอนและส่งเสริมเรื่องน้ำหมักบ้างแล้ว คงต้องเข้ามาหาสูตรจากจันรมไปลองทำเปรียบเทียบดูสักที นะ
 • สบายดีแล้วนะ  เห็นลุยได้แล้วนิ่
 • สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ ผอ. ครูวุฒิ

สูตรน้ำหมักชีวภาพทำไม่ยากเลยค่ะ

ที่ยากกว่าคือการนำไปใช้ประโยชน์...กว่าจะยอมรับได้ใช้เวลานานมากๆ ค่ะ

ตอนนี้ไปลุยกับใครไม่ได้แล้วค่ะ...นอนป่วยให้หมอฉีดยาอยู่ รพ.ทั้งสัปดาห์...(ฮือๆ)

สวัสดีค่ะ

* มาส่งความสุขปีใหม่ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)

กอดๆๆๆ ขอให้มีความสุข สดชื่นตลอดปีค่ะ
ขอบคุณค่ะ

 • New%20year%202008%20(3)
 • สุขสันต์วันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะค่ะพี่กั๊ต
 • ดีใจนะค่ะ...ที่ดอกดาหลายะลา...เดินทางไปถึงเมืองสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว
 • รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่กั๊ต..^๐^

Ny

 

 • Aoy999_52 
 • เพิ่งกลับจาก กทม.เมื่อวานนี้เองค่ะ
 • ได้เจอครูน้องรักษ์ด้วยล่ะค่ะ
 • วันนี้เลยแวะมาอวยพรปีใหม่กันอีกรอบ อิอิ
 • ปีใหม่นี้...ขอให้ครูพี่กั๊ต มีความสุข สดขื่น สมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะ อ้อยควั้น 

น้องหมีเชอรี่ ทะเลดาว


เข้ามาตอบช้าไปหน่อย เพราะมัวแต่เพลิดเพลินกับการนอนนับเข็มฉีดยา...อิอิๆๆ

ไปทานผักลืมคนข้างๆ กันค่ะ

สวัสดีปีใหม่จ้ะ

ดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ ได้เรียนสิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อพวกเขามากในอนาคตครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วง The Great Depression II (เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงพร้อมกันทั่วโลกครั้งที่สอง -- ครั้งแรกคือช่วงสมัย ร.6) ความรู้เหล่านี้จะกลายเป็นความรู้สำคัญมากในการทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพากลไกตลาดครับ

รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยด้วยนะคะว่า อีเอ็มที่เราหมักจากผักผลไม้ทำไมจึงมีหนอนด้วยอะคะเพราะไม่เคยเจอ ถ้าใครรู้ส่งตอบทางเมล์ให้ด้วยนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี