จากที่เปิดโครงการ SUTe-Training มาเป็นเวลา 10 วัน สมาชิกก้าวเข้ามาร่วมกันรับและกระจายความรู้มีจำนวนไม่น้อย 200 กว่าท่านที่ให้ความสนใจ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้พยายามเผยแพร่มุมมองในการนำโปรแกรมไปใช้เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น  หนังสือก็มีขายนะแต่เราก็ให้ในมุมมองของเราที่เราทำงานกับโปรแกรม SWiSHMax มานาน มีคนบอกเหมือนกันว่าไม่น่าแจกไฟล์ต้นฉบับ แต่เราคิดว่าถ้าไม่แจกคนก็ไม่เห็นเรียนรู้ไม่ได้ เราได้ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้มากมายบนโลกไซเบอร์ เราก็ขอตอบแทนความรู้ที่เราได้รับไปยังชุมชนออนไลน์ทั้งหลายด้วยการให้ และให้...โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  ดีใจที่อีกหลายๆโรงเรียนให้ความสนใจ  เราแจก CD-Training เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟรี!!! ด้วย สถาบันการศึกษาใดสนใจที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เข้าชมที่ http://sutonline.sut.ac.th/e-training  และท้ายที่สุดขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากท่านสมาชิกที่จะให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ทางโครงการ SUTe-Training กำลังจะเปิดบริการศูนย์ Software และ คลัง Web Directory นอกเหนือจากการสอนใช้โปรแกรม เข้ามาติดตามกันนะค่ะ