ไม่อยากให้ทุกท่านที่สนใจพลาดโอกาส ผมขอประชาสัมพันธ์ ณ ที่นี้อีกครั้งครับ

         1. อังคารที่ 28 มี.ค. 49 (08.30 – 16.30 น.) ที่ชั้น 3 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน. จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีโครงการจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 โครงการ จากกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 โครงการ และจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 44 โครงการ

         2. พุธที่ 29 มี.ค. 49 (08.30 – 16.30 น.) ที่ชั้น 3 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน. จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (สกว.) งานที่จะมีนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัยจาก 15 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วม

         3. พฤหัสบดีที่ 30 – ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 49 (08.30 – 16.30 น.) ที่อาคารอเนกประสงค์และคณะศึกษาศาสตร์ จะมีมหกรรมรวมพลัง QA เป็นงานใหญ่และสำคัญมากครับ (มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 2,500 คน) เน้นว่าชาว มน. ทุกท่านควรหาโอกาสเข้าร่วม เป็นงานที่จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมศ. และ มน. (โดยศูนย์ประสานงาน สมศ. ซึ่งมี รศ.ดร. สำราญ มีแจ้ง แห่งคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ประสานงานหลัก)

         อย่าลืมช่วยกันบอกต่อนะครับ งานที่ 1 – 2 จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. – สกว. สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่างมาช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำระหว่างการนำเสนอด้วย

         ส่วนงานที่ 3 เน้นอีกครั้งว่า “อย่าพลาด” เพื่อที่ทุกท่านจะได้ทราบข้อมูลล่าสุดจาก สมศ. โดยตรงเกี่ยวกับการประเมินภายนอก (โดย สมศ.) ในรอบ 2

         ขอบคุณล่วงหน้าครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อ

         วิบูลย์ วัฒนาธร