- เดิมเชื่อกันว่าความรักระหว่างคู่สมรสเหมือนเส้นกราฟรูปตัวยู   คือแต่งงานใหม่ ๆ รักกันมาก   แล้วค่อย ๆ จาง   พออยู่กันนานเข้า ๆ ก็จะกลับมารักกันมากขึ้นอีก
- ความเชื่อเช่นนี้มาจากผลการวิจัยแบบตัดขวาง (cross - sectional) แล้วเอาข้อมูลมาต่อกัน
- มีผลการวิจัยแบบ "ตามยาว" (longitudinal) คือติดตามคู่สมรสเป็นระยะ ๆ เป็นเวลา 17 ปี   พบว่าเส้นกราฟความรักตกลงเรื่อย ๆ ตามเวลาที่แต่งงาน   แต่เมื่อศึกษารายละเอียดและปรับข้อมูลใหม่   พบว่าเส้นกราฟจะค่อย ๆ ตกลงหลังแต่งงาน   ตกลงเรื่อย ๆ จนแต่งงานได้ 15 ปี   เส้นกราฟก็จะอยู่ที่ระดับคงที่
- คู่ที่อายุมากมักมีชีวิตสมรสที่ราบรื่น
- คู่ที่มีลูกด้วยกัน   มักมีคุณภาพของชีวิตสมรสที่ดีกว่า   แม้เมื่อลูกโตและแต่งงานแยกบ้านไปแล้ว
- ของผมเป็น U Curve ครับ

Ref.  [email protected]. The Honeymoon Is Over.   Sciam2006 (March): 16

วิจารณ์  พานิช
 21 มี.ค.49