หายไปนาน          จนเขิน               เกินจะเขียน
เพราะวนเวียน              หาคำตอบ           ชอบเหตุผล
ใครหน้าด้าน              ใครหน้าหนา        ใครหน้าทน ?
ขอทุกคน                   บอกผมด้วย          ช่วยผมที