27 มีนาคม 49 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เชิญผมไปเล่าเรื่องปลุกจิตสาธารระ ผมนำเรื่องเกือบตายเพราะกินหน่อไม้ปี๊บไปเล่า ได้ผลเป็นกำลังใจ และกำลังทรัพย์จากผู้เข้ารับฟัง รวม 8,750 บาท ท่าน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยปลื้มที่จิตสาธารณะะของทุกคนเบ่งบานล้นหัวใจ ผมนำเงินจำนวนนี้นำมามอบให้ผู้เกี่ยวข้องทำบัญชีไว้เป็นหลักฐาน