ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่อำเภอคลองลาน

สินค้าที่นำมาจำหน่ายที่นี่ได้รับการต้อนรับจากชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี

          ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมีนาคม  2549  ที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลานเป็นเจ้าภาพ  ขากลับได้แวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน โดยการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต.คลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน ดำเนินการโดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองน้ำไหล (สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 055-786155)

          เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่มองเห็นแนวทางที่สามารถจะนำการจัดการความรู้มาพัฒนาการทำงานที่เกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย   เพราะว่าตลาดนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  แต่จากการสอบถามข้อมูลพบว่า สินค้าที่นำมาจำหน่ายที่นี่ได้รับการต้อนรับจากชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี  เห็นช่องทางในการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่จะร่วมดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานกับกิจกรรมการตลาด เข้าด้วยกัน             

  • ตัวอาคาร สร้างแบบง่ายๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน ผ่านไปผ่านมา เห็นเด่นชัด ที่จอดรถก็สะดวกสบาย                     

       

  • ผู้คนสนใจแวะซื้อสินค้า

                                           ผักปลอดภัย

  • ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร ตามฤดูกาล

                                           ผลไม้ตามฤดูกาลในท้องถิ่น

          คงต้องติดตามดูการดำเนินงานของทีมงานกันต่อไปนะครับ ว่าจะทำอะไร  อย่างไร และผลจะเป็นอย่างไร จะได้นำมาบอกเล่ากันในโอกาสต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

จือ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
เห็นงานเป็นรูปธรรมเลยนะค่ะ