จุดเริ่มต้นของการเป็น Case manager

Krankanok
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเป็นCase manager ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การทำบทบาทของ Case manager นั้นสิยากกว่า

น้องอยากลองทำงานเกี่ยวกับ Case management ไหม??? คำถามนี้ ทำให้ฉันลองกลับไปคิดทบทวน  กลับไปศึกษาเรื่องราวของ Case management ว่าคืออะไร  สิ่งที่ฉันเข้าใจมันถูกต้องแล้วหรือยัง  แล้วฉันจะทำได้ไหม??

Case management เป็นแนวคิดการจัดการระบบการดูแลโดยมุ่งการปฏิบัติร่วมกันในทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพ ให้มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการบริการ โดยคำนึงถึง ทัรับพยากร คุณภาพ และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมิน ประสาน ติดตามผล เน้นให้ทีมสุขภาพได้ปฏิบัติการรักษาพยาบาลตามแผนที่กำหนดร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามแผนนั้น

ฉันกลับมาถามตัวเองว่า ฉันจะทำได้ไหม..การทำงานเป็นทีม ร่วมกับทีมสุขภาพอื่นๆ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย....แต่ฉันก็ตัดสินใจได้  ฉันจะทำ ฉันอยากทำงาน ที่สามารถมองเห็นผลของมันได้ อยากมองผลงานที่ทำ ด้วยความภาคภูมิใจ

 

ฉันกลับไปบอกหัวหน้าฝ่ายว่า  ฉันอยากทำงาน Case management อยากเป็น Case manager แล้วฉันก็ได้รับมอบหมายให้ไปอบรมความรู้เกี่ยวกับงาน Case management เพื่อกลับมาทำงานเป็น Case manager

 

 การเป็น Case manager ไม่ใช่เรื่องยาก

ฉันสมัครใจที่จะทำงาน คุณสมบัติที่หัวหน้าคงมองแล้วว่าฉันพร้อมที่จะทำ...แต่สิ่งที่ฉันลำบากใจ  คือ การที่จะทำบทบาทของ Case manager ที่สามารถทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นี่สิ  ฉันจะทำได้มากแค่ไหน

 

การนำระบบ Case mangement มาใช้ในโรงพยาบาลก็คงเป็นผลมาจากแนวคิด การนำนวัตกรรมด้านการจัดการผู้ป่วยรายกรณี หรือ Case management มาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้การพยาบาลเพื่อรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ  งานพัฒนาคุณภาพการบิรการพยาบาล เขต 1 ได้นำแนวคิดนี้ มาถ่ายทอดและเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้สามารถเชื่อโยงระบบสุขภาพในพื้นที่  ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบ Case manage ment จึงได้มีนโยบายนำระบบมาใช้ในโรงพยาบาล

แต่นี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้น ที่ทำให้ฉันได้รู้จักกับ ระบบ Case management รู้จักจากการเรียนรู้ด้วยวิชาการ เส้นทางเดินที่ฉันจะต้องก้าวต่อไปด้วยประสบการณ์การทำงานคงจะทำให้ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้น

ขอบคุณผู้บริหาร ที่ทำให้ฉันได้เป็นCase manager คนแรกของโรงพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคนฝึกงานความเห็น (0)