ในการประชุมผู้บริหารวันนี้ดิฉันปรึกษาเรื่องการติดตามงานของPCTของแต่ละPCT   ดิฉันยกตัวอย่างของPCTกุมารซึ่งสื่อสารถึงผอโดยการส่งบันทึกการประชุมให้อ่านก่อนการประชุมกลุ่มงานและเป็นPCTตัวอย่างที่พรพ ชมมาก    ผลคือมีผู้รายงานว่าทุกPCTมีการประชุมอยู่แล้วโดยเฉพาะPCTอายุรกรรมมีการประชุมระหว่างพยาบาลทุกสัปดาห์   และจะมีแพทย์เข้าร่วมทุก2สัปดาห์   ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมี่ร่วมกันพัฒนาค่ะ