บันทึกของคนรุ่นแรก

pp
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

27 มีนาคม 49

      ในฐานะที่เข้าทำงานเป็นรุ่นแรก ๆ และเห็นองค์กรเติบโตมาตั้งแต่มีนักศึกษา 10 กว่าคน จาก 2 สาขาวิชา เป็น 8 สาขาวิชา จนปัจจุบันมีนักศึกษา 1,000 กว่าคน  จากบุคคลากร 5-6 คน เพิ่มเป็น 50 - 60 คน ปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบจากวิทยาเขตหนองคายหลายรุ่น จากการทำงานที่วิทยาเขตเป็นระยะเวลา 8 ปี ก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของวิทยาเขตหนองคาย  องค์กรที่จะเติบโตอย่างมั่นคงต้องมีโครงสร้างหรือรากที่แข็งแรงเปรียบจึงจะสามารถส่งเสริมให้องค์กรให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สิ่งสำคัญประการหนึ่งสำหรับวิทยาเขตในทัศนคติของผู้เขียน การที่จะทำให้วิทยาเขตของเราโตขึ้นอย่างมีคุณภาพน่าจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน เราควรถามตัวเราว่าเราเป้าหมายในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรนี้คืออะไร สำหรับตนเองคือการทำงานให้ราชการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาเขตหนองคายความเห็น (0)