ระบบประปา

การจ่ายน้ำประปาเพื่ออุปโภค
การสูจ่ายน้ำประปาไปตามอาคารสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประปาและสุขาภิบาลความเห็น (0)