ประเทศไทยที่รัก

ทุกคนสู้เพื่อประเทศไทยบนพื้นฐานแห่งความรักและเอื้ออาทรต่อกัน
คนไทยทุกคนต้องรักประเทศไทย  และไม่ทำร้ายกัน  เพื่อพ่อของแผ่นดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขอลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยความเห็น (0)