คนไทยทุกคนต้องรักประเทศไทย  และไม่ทำร้ายกัน  เพื่อพ่อของแผ่นดิน