ผู้ที่เข้าอบรม "ระบบรวบรวมสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ม.อ." สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเข้าอบรมได้ที่นี่คะ และทางสำนักประกันฯ จะถ่ายเอกสารแจกให้ท่านอีกครั้งในวันเข้าอบรมคะ ซึ่งคือ วันศุกร์ที่ 31 มีนานี้ เวลา 9:00-12:00 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ข303 อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ คะ

  • ระบบรวบรวมสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ม.อ. (PowerPoint 1.3MB)
  • ระบบรวบรวมสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ม.อ. (MindMap (.zip) 29KB - อ่านด้วยโปรแกรม MindManage Viewer 6)

อย่าลืมนะคะ ติดฟีดก็เหมือนติดปีกให้กับเว็บไซต์ของท่าน หรือ เหมือนการสร้างช่องสัญญาณข่าวเพื่อส่งข่าวสั้นทันเหตุการณ์นั่นเองคะ ...