เรื่องราวของทีมงานคนที่ ๑

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาการรับกันแน่นมาก ได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลายมุมมอง เหล่าอาจารย์ช่วยกันเทความรู้ แนวทางมาช่วยกันอย่างมาก

ความประทับใจและความรู้ทีได้จาก จ.ตราด

สิ่งแรกต้องขอขอบคุณประธานกองทุน รอ.เจริญ  สมหวังพรเจริญ หมู่ ๕ ตำบลในคลองฯ เป็นอย่างมากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ความรู้ใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนในแต่ละพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด น่าที่จะนำมปรับใช้กับกองทุนฯให้ดียิ่งขึ้นได้บ้าง

ความประทับใจแรกตั้งแต่พบคณะทำงานตามที่นัดหมาย ก่อนออกเดินทางรถตู้ที่นำเราสู่จังหวัดตราด ถูกใจมาก แอร์เย็น คนขับยังเป็นทหารสร้างความั่นใจว่าต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เทพพิทักษ์ ทนทาน เหมือนกัค่ะที่ได้จัดหารถมาอย่าดี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เดิทางถึงวัดดงกลาง ทีมงานได้รับการต้อนรับจากชาวจังหวัดตราดเป็นอย่างดี จัดหาอาหารการกินให้ บริเวณวัดกลางดงมีความร่มรื่นต้นไม้เยอะมาก เย็นสบาย นั่นเป็นที่ทำงานของหมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมิง ทำงานด้านสัจจะวันละบา สัจจะออมทรัพย์ เก็บเงินกู้คืน และสวัสดิการ ได้เห็นการทำงานขณะรับเงินออม เงินสัจะ ได้พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนกันบางเรื่อง เช่นปัญหาที่เกิดในแต่ละกลุ่ม การจัดการบริหารกลุ่ม การช่วยเหลือกลุ่มหรือหมู่อื่นที่พบอุปสรรคปัญหา

ช่วงเย็นหลังจากไปดูชายทะเลได้ไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ได้กลับมาที่โรงเรียนวัดดงกลางเพื่อทานอาหารเย็น ทางทีมงานเจ้าภาพตราดได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนตัวเล็กๆน่ารักมาก ทุกคนก็รับประทานอาหารอย่างอร่อยใครอิ่มก็ขึ้นร้องเพลงกันสนุกสนานกันท่วนหน้า แล้วแยกย้ายกันเข้าที่พัก นอนหลับผันดีไปตามระเบียบ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วก็เข้าห้องประชุม ทุกจังหวัดได้แลกเปลี่ยนกันอย่างครำเคร่ง วิชาการรับกันแน่นมาก ได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลายมุมมอง เหล่าอาจารย์ช่วยกันเทความรู้ แนวทางมาช่วยกันอย่างมาก

เย็นได้เข้าไปวัดไผ่ล้อม พบพระอาจารย์สุบิน บริเวณวัดร่มรื่นมาก มีสระนำเลี้ยงปลา ทีมงานได้ปล่อยปลาด้วยค่ะ (ทำบุญ) ได้ฟังท่านอาจารย์พูด สอน บอกแนวทาง ประทับใจมาก ท่านเป็นพระนักพัฒนาเพื่อชุมชนจริงๆ ใช้เวลาพอสมควรทีมงานก็แยกกันกลับที่พักอย่างอิ่มบุญ

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เข้าห้องประชุมแล้วทีมงานและอาจารย์ก็แบ่งกลุ่มหาแนวทางการให้ความรู้อย่างสนุกสนาน ใชเวลาไปเยอะแล้วจึงออกจากที่พักเกินเวลาไปพอสมมควร ทีมงานได้เดินทางมุ่งสู่วัดโพธิ์ทองเพื่อนมัสการพระอาจารญืมนัส เป็นพระนักพัฒนาชุมชนอีกรูปหนึ่งด้านสัจจะออมทรัพย์ ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีก เห็นว่าเย็นแล้วจึงลากลับบ้าน นัดหมายกันว่า เดือนมิถุนายนจะไปพบกันอีกครั้งที่สงขลา

สวัสดีค่ะ

นางกัญญา  เจริญรัตน์ (โอ๋) คณะกรรมการหมู่ ๕ ตำบลในคลอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)