ความภูมิใจ

ทำแต่ความดีเมื่อได้เกิดเป็นคน
ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกทางในการดำเนินชีวิตได้  หรือพูดง่ายว่าเลือกทางเดินได้  ตัวข้าพเจ้าเองเกิดมาก็มีโอกาสได้เลือกสิ่งที่ตนเองชอบ อย่างหนึ่งและมีความภูมิใจอยู่จนทุกวันนี้ที่ได้เลือก คือ "อาชีพครู" เพราะเมื่อได้เป็นครูแล้วรู้ถึงคุณค่าว่า  ครูเป็นผู้ที่สามารถสอนเด็กจากคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีได้   จากการที่ได้เป็นครูมาเป็นเวลา  19  ปี  ก็ได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนดีหลายคน และประทับใจมากเมื่อลูกศิษย์เขียนจดหมายหรือโทรศัพย์มาถึงว่า  "เพราะครูสอนหนู -ผม จึงเรียนเก่ง และเป็นคนดี" บางครั้งเด็กนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนไป เขียนจดหมายมาบอกว่า  "อยากกลับมาเรียนกับครูอีก  ครูที่นี่ไม่สนใจเด็กว่าเรียนเข้าใจหรือไม่ ไม่ช่วยสอนพิเศษให้เหมือนครู" จากการทำงานที่ทุ่มเทและเสียสละ ได้รู้ถึงความรู้สึกของลูกศิษย์เพียงเท่านี้ก็เกิดความภาคภูมิใจ หายเหนื่อย และพร้อมที่จะสู้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พนิดา สีกล่อม:ราชภัฏกำแพงเพชรความเห็น (3)

ความภูมิใจ เป็นสิ่งที่ประทับใจของเรา

เป็นความคิดเห็นที่ดี ขอบคุณค่ะ

ต้องไปบันทึกความภูมิใจของเราบ้างละ