การกำหนดระยะเวลาตอบสนองของผุ้เรียน

ทฤษฎีการเรียนรู้
ช่วงนี้วุ่นวายกับ IS ปวดหัวมาก วันนี้ก็เลยเข้ามาค้นหาทฤษฎีเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้เรียน โดยพฤติกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาในการกำหนดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  สิ่งที่ค้นพบวันนี้ สรุปด้วยตนเองคิดว่า ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งได้แก่ พาฟรอฟ สกินเนอร์  ธอร์นไดค์ พบว่า การให้สิ่งเร้า กับอินทรีย์ แล้วจะเกิดการตอบสนอง โดยอาจจะมีการเสริมแรงในทางบวกหรือลบ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามความประสงค์  ไม่รู้จะเข้าใจถูกหรือเปล่า  สำหรับชาวเทคโนฯ การที่จะผลิตสื่อหรือกระทำกระบวนการใด ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาสิ่งที่จะนำมาใช้อ้างอิงได้ดีที่สุดในงานวิจัยก็คือ ทฤษฎีต่างๆ  จิตวิทยา  พัฒนาการ  และระบบต่าง ๆ ตั้งแต่คิดจะทำ จนถึงทำเสร็จสิ้น รวมถึงติดตามประเมินผลในระยะเวลาต่อไปอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายฝน วรรณกูล : G3ความเห็น (0)