การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หลักการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 7 ขั้นตอน (httt://cptd.chandra.ac.th)

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3ความเห็น (0)