Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

ลาวศึกษา : ผู้ร่วมโครงการ ๑ มีใครบ้าง ?


๒๖ คน ๒๖ องค์ความรู้เพื่อลาวศึกษา

       ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการประชากรต่างด้าวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ("โครงการ 1") จัดการโดย นักศึกษาภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันพุธที่ 3 กันยายน - จันทร์ที่ 8  กันยายน 2551  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาควิชาการ

1.        รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา

·         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.        อาจารย์นวกาล  สิรารุจานนท์

·         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)

3.        อาจารย์ชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง

·         อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

4.        อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต

·          อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

5.        อาจารย์บุญมี ราชามีไชย

·         คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.        นางสาวสิริรัตน์  ศรีลัคนาภรณ์

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.        นางสาวกิติวรญา รัตนมณี

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.        นายปุณฑวิชญ์  ฉัตรมงคลชาติ

·         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.        นายวิศรุต  สำลีอ่อน

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.     นางสาวสรวีย์  สุนทรพจน์

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.     นายปรากรณ์  สิริพรโอภาส

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.     นางสาววรรษวรรณ  นิวาตวงศ์

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.     นางสาวธนิกานต์  เอี่ยมอ่อง     

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.     นางสาวนิภา บุญจันทร์   

·         ผู้ช่วยภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคราชการ

15.     นางสาวอุไรวรรณ  บุญแก้วสุข

·         สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

16.     นายมานะ  งามเนตร์      

·         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

17.     น.ส.อุสาห์  กล่อมเอี่ยม

·         กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

18.     นางณัฐชา  ทาวรมย์

·         กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

19.     นางสาววันทนาใสสอาด

·        หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงิน

           สำนักงานนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

           สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20.     นายนรุตม์  เจียมสมบูรณ์

·         นิติกร กองนิติการ สำนักกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคเอกชน

21.     นางยินดี  ห้วยหงษ์ทอง

·         มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

22.     นางสาวดรุณี  พาณิชย์ไพศาลกุล

·         คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)

23.     นายพีรพล   โภยะโล

·         มูลนิธิกระจกเงา (เชียงราย)

24.     นางสาวอัจฉรา  สุทธิสุนทรินทร์

·         กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25.     นายอริยะ เพ็ชร์สาคร

·         เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิและสถานะบุคคล มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

        129/1 หมู่ 4 ถนนป่างิ้ว ซอย 4 ตำบลรอบเวียง

        อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

26.     นางสาวพอหทัย สิทธิยศ

·         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ลาวศึกษา
หมายเลขบันทึก: 208073เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2008 12:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (13)
 • ทำไมผมนับได้ 26 คนครับ
 • อิอิๆๆๆๆๆๆๆ
 • เอ ท่าทางอาจารย์จะเครียดกับงานวิจัย
 • เลยมาปล่อยในบันทึกอีก
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ๒๕ คน ๒๕ องค์ความรู้เพื่อลาวศึกษา
 • คราวหน้าถ้าไม่ติดอะไร
 • ขอไป เพื่อขอมีส่วนร่วมและมีชื่อในผู้ร่วมเดินทางอีกครั้งนะค่ะ
 • ขอขอบคุณอาจารย์แหวว สำหรับทุกคำแนะนำค่ะ

ฮิฮิ ขอบคุณค่ะ อ.ขจิต

และก็ขอขอบคุณคุณวันทนา มีรูปสวยๆ ช่วยเอาลงใน GO2Know ก็ดีค่ะ

งานเยอะค่ะ แต่อยากสรุปงานตรงนี้ก่อนค่ะ

ง่าๆๆๆๆๆๆ

 

ต้องอ่านหนังสือสอบกะทำรายงานชุดใหญ่

 

ตอนนี้คาดว่าจะไม่สามารถลงบันทึกได้สมบูรณ์

 

แต่สัญญาว่าจะลงแน่นอนครับผม

 

มารายงานตัวครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

มารายงานตัวแล้วครับ จะพยายามเขียนบันทึกออกมานะครับ

ส่งบทความผ่าน link มาให้อาจารย์ครับ

http://gotoknow.org/blog/knla641001/208418

นอต

ปล.ขอแก้ไขสถานที่ทำงานเป็น

"การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย" ครับผม

 • ขอส่งบทความเช่นกันค่ะ จะได้อยู่ในบันทึกของอาจารย์แหวว
 • http://gotoknow.org/blog/pimpasai/207005
 • และขอแก้ไขนามสกุลค่ะ
 • ชื่อ นางสาววันทนา  ใสสอาด  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงิน  สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง

 

แง แง กำลังเตรียมสอนอยู่ กลับมาต้องเมคอัพ หลายคาบเลย พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็นัดเด็กเรียนชดเชย ค่อนวัน เดี๋ยวจะรีบส่งบันทึกมาแจมนะคะ

ส่งรูปมารายงานตัวก่อนค่ะ

คนพุงป่องๆ ข้างหน้า คือ อ.พลอยขวัญ ค่ะ ส่วนเสื้อเขียวข้างล่าง คืออ.ชล ค่ะ

นี่ทำรูปให้อ.พลอยขวัญดูเพรียวขึ้นนิดหนึ่ง เดี๋ยวมีรูปพุงป่องๆ อีกเยอะเลยค่ะ

http://gotoknow.org/file/kchonruitai/view/223583

ลาวศึกษา-รูปถ่ายไปดูงานที่เวียงจันทร์มา รูปที่ ๑ : อ.ชล กับ อ.พลอยขวัญ รายงานตัวค่ะ-เป็นรูปที่ถ่ายบนหน้าเขื่อนแม่น้ำงึม เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว ซึ่งเคยผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทย แต่ตอนนี้ไม่ส่งขายแล้ว เพราะไฟฟ้าในประเทศลาวเริ่มไม่พอใช้ ส่งรูปมาแบบรายงานตัวก่อนค่ะ

เข้ามาแวะอ่านบทความคะ

ส่วนรูปก็แอบไปดูใน hi5 พี่มิลล์มาบ้างแล้วคะ

น่าสนใจมากเลยคะ

ทั้งรูป และรายงาน เพราะคนที่ไม่ไปก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยคะ

ขอบคุณสิ่งดีดีที่นำมาฝากคะ

อาจารย์แหววค่ะ

เป็นสมาชิกใหม่ค่ะ เข้ามาอ่านบทความต่างๆของอาจารย์น่าสนใจมากๆ โดยเฉพาะเรื่อง "Lao Study"

คงมีประเทศไทยกับประเทศลาวสองประเทศในเอเชี่ยนที่ใช้ภาษาสื่อสารกันเข้าใจได้ง่ายๆโดยเฉพาะ

จังหวัดต่างๆของอีสาน....ซึ่งคนบางกอกมักจะเรียกคนอีสานว่า "ลาว"...ก็ยอมรับและภูมิใจค่ะ...เพราะก็

มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยพระวอพระตา...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี