ผลงานวิชาการ เรื่อง  ตัวการันต์

เอกสารประกอบการเรียน

ชุด  พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม     ตัวการันต์ 

ตัวการันต์

 

 

 

 

 

 


โดย   นางเดือนฉาย   นิลสวิท

ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาภาษาไทยกับเต่าน้อยและกระต่าย

เล่ม   การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง

 

เอกสารประกอบการเรียน  ชุด พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม   ตัวการันต์  

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

สาระสำคัญ

 

ตัวการันต์  คือ พยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง  จะมีเครื่องหมายทัณฑฆาต (     )  กำกับอยู่ข้างบน  คำที่ใช้ตัวการันต์มีหลายลักษณะ จึงควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง

ตัวการันต์

ศึกษาให้เข้าใจแล้วไปเรียนรู้กันต่อนะ

 

 

 

 


                 

       ความหมายและลักษณะ

ตัวการันต์  คือ  คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ  (    )  กำกับอยู่บน

พยัญชนะ  เพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น

               เรียกว่าไม้ทัณฑฆาต  ใช้วางบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง

ซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายประโยค  หรือบางคำมีพยัญชนะที่ไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะ          ตัวนั้นเช่นกัน  ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ         แม้พยัญชนะตัวนั้นไม่ได้อยู่ท้ายพยางค์  และไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ  แม้พยัญชนะตัวนั้นจะมีสระประสมอยู่            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวการันต์มีหลายลักษณะ  ดังนี้

ย์          ล์          น์         ษ์         ร์          ห์         ท์         ธิ์          ธุ์          ธ์          ณ์

ตร์        ทร์       ฐ์          ก์          ดิ์          ดร์        ว์

คำที่มี   ย์  การันต์  เช่น               มหัศจรรย์     ดวงอาทิตย์    แพทย์    อินทรีย์    กษัตริย์            ซื่อสัตย์            เจดีย์    สินทรัพย์         อาจารย์      รื่นรมย์

            คำที่มี  ล์   การันต์  เช่น  ชอล์ก      ฟิล์ม     กอล์ฟ

            คำที่มี  น์   การันต์  เช่น  เวียงจันทน์     โทรทัศน์     สายสิญจน์   ประโยชน์

            คำที่มี  ษ์   การันต์  เช่น   หฤหรรษ์     ยักษ์     อนุรักษ์   ประจักษ์  พิทักษ์

            คำที่มี   ห์   การันต์  เช่น  สิงห์   เสน่ห์    เล่ห์กล    อุตส่าห์   สัปดาห์

            คำที่มี   ท์   การันต์  เช่น   ศัพท์   โทรศัพท์    เดียดฉันท์

            คำที่มี   ร์  การันต์  เช่น  ฟอร์ม     นิวยอร์ก     เวิร์ก     เสิร์ฟ     คอนเสิร์ต     วันเสาร์     ใบเฟิร์น 

            คำที่มี   ฐ์  การันต์  เช่น  ประดิษฐ์  

            คำที่มี  ธิ์  การันต์  เช่น  ศักดิ์สิทธิ์   สัมฤทธิ์   บริสุทธิ์    อิทธิฤทธิ์

            คำที่มี   ธุ์  การันต์  เช่น  พันธุ์ไม้     เผ่าพันธุ์   

            คำที่มี   ธ์   การันต์  เช่น  ภุมภาพันธ์   พระราชนิพนธ์   ผลลัพธ์    อาถรรธ์

            คำที่มี   ณ์   การันต์  เช่น  อาวรณ์  สัญลักษณ์    เหตุการณ์    ม้วยมรณ์    อารมณ์    สมบูรณ์    พราหมณ์    ประสบการณ์   อุปกรณ์    เหตุการณ์

            คำที่มี   ค์   การันต์  เช่น  สร้างสรรค์     ประสงค์     พระขรรค์    สตางค์    พระองค์    อนงค์    สวรรค์   สังสรรค์

            คำที่มี   ตร์   การันต์  เช่น  เวทมนตร์     คณิตศาสตร์     ภาพยนตร์    พักตร์     ประวัติศาสตร์     ภูมิศาสตร์   วิทยาศาสตร์  

            คำที่มี  ต์   การันต์  เช่น  รถยนต์     สวดมนต์     วรรณยุกต์     ประยุกต์  

            คำที่มี  ทร์  การันต์  เช่น  วันจันทร์     พระอินทร์    รัตนโกสินทร์

            คำที่มี   ดร์  การันต์  เช่น  นิรันดร์

            คำที่มี   ว์  การันต์  เช่น  วัยเยาว์   นงเยาว์     สัตว์

            คำที่มี   ม์  การันต์  เช่น    วายชนม์ 

 

 

การอ่านคำที่มีตัวการันต์มีลักษณะที่แตกต่างกัน  ดังนี้

ไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ  ซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายประโยค  มีหลายลักษณะ  เช่น

.  คำที่มีตัวการันต์ตัวเดียว  เช่น  วันเสาร์   ศิษย์   ประจักษ์

.  คำที่มีตัวการันต์สองตัว  เช่น  ประชาราษฎร์   ภาพยนตร์     พระจันทร์   ประวัติศาสตร์   

.  คำที่มีตัวการันต์สามตัว  เช่น  พระลักษมณ์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ  ถึงแม้พยัญชนะตัวนั้น       จะอยู่กลางคำ  เช่น  ฟิล์ม    คอนเสิร์ต   นิวยอร์ก   เฟิร์น   กอล์ฟ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อ่านออกเสียงตัวการันต์ที่มีสระประกอบ  เช่น  บริสุทธิ์   พันธุ์ไม้

ศักดิ์ศรี   กษัตริย์

 

 

 

 

 

 

 

ฮิฮิ!

สนุกจังเลย