หลังจากหายไป 2-3 วันวันนี้ขอเล่าต่อในประเด็น รูปแบบการทำงานของโรงงานผลิตรถยนต์กับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

สมัยก่อนการผลิตรถยนต์ จะผลิตเป็น lot by lot คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะเหมือนกันหมดทั้งชุดการผลิตนั้นๆ เป็นแบบระบบ Batch system ลูกค้าไม่มีสิทธิกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างจากสเปคของผู้ขายกำหนดไว้ได้และต้องรอเป็นรอบๆ ว่าผู้ขายจะผลิตเมื่อใด ปัจจุบันนี้ ตรงกันข้าม ผ้ซื้อเป็นผู้กำหนดรายละเอียดพิเศษและไม่ต้องรอนานกว่าการสั่งซื้อปกติ ผ้ผลิตสามารถผลิตตามที่ร้องขอได้ ในเวลาที่รวดเร็ว เพราะใช้ระบบแบบ random system โรงงานเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างเพื่อรอประกอบเป็นรถยนต์บนสายพานการประกอบรถยนต์ตามที่ผู้ซื้อต้องการ

เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้ว สมัยก่อนการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นระบบ Batch system ต้องทำเป็นรอบๆ หากรายใดส่งตรวจหลังจากที่เริ่มตรวจวิเคราะห์แล้ว ก็ต้องรอรอบถัดไป ซึ่งหมายถึงต้องรออีกเป็นวัน สัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือน เป็นปัญหาสำหรับพวกเราพอสมควรเลย ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การนำระบบ random system มาใช้น่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ตลอดจนลดเวลาทำงานลง เขียนอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า จะลดเวลาทำงานได้อย่างไร The toyota way - TPS นี่แหละใช่เลย เป็นคำตอบเรี่อง ลดเวลา และเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์

เรื่องนี้คงต้องมีการคุยกันอีกหลายรอบเพื่อความเข้าใจในระบบใหม่ ที่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานตรงกันข้ามกันแบบเดิมๆที่เคยปฏิบัติกันมา