วันนี้มีการประชุมกลุ่มงานที่สถาบันบำราศ       เรามีการติดตามงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการที่สถาบันจะตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้วยการพาไปประชุม ดูงานและเที่ยวในต่างจังหวัด    หลายคนไม่เห็นด้วย      สุดท้ายก็มาคุยเรื่องตัวชี้วัดที่กรมกำหนดให้เรารับผิดชอบ     บางตัวชี้วัดเพิ่งจะเขียนtemplate แต่ต้องรายงานผลการดำเนินการภายใน2สัปดาห์      โชคดีที่เราทำHAทำให้เราเข้าใจระบบคุณภาพได้ระดับหนึ่ง       แต่บางระบบคุณภาพดิฉันก็ยังไม่ได้อบรมเจ้าหน้าที่เพราะไม่อยากใส่ชื่อเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ตกใจ      ขณะนี้พวกเราซึ่งเป็นข้าราชการถูกตัวชี้วัดวัดจนเป็นโรคประจำตัว       ดิฉันบอกคุณหมอนภาซึ่งรับผิดชอบเรื่องแผนว่าเวลาสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ขอให้อยู่ในมิติของ HA เพื่อพวกเราจะได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันรวมทั้ง BSC  KM