สัจจะอธิษฐาน ขององค์หลวงปู่เจี๊ยะ 
       ข้าพเจ้าจะถือเนสัชชิ ตลอดทั้งพรรษา ในเวลาค่ำคืนจะไม่นอน
       ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ 
       ถ้าแม้นว่าข้าพเจ้าไม่ทำตามสัจจะอันนั้น 
                     ขอให้ฟ้าผ่าตาย
                     ขอให้แผ่นดินสูบ
                     ขอให้ไฟไหม้ตาย
                     ขอให้น้ำท่วมตาย
       พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
       ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ เอ้า.....ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเลย.
*******************************************

อุบายธรรมองค์หลวงปู่เจี๊ยะ
       ........ผู้ที่ทำสมาธิดีแล้ว อย่าได้นอนใจ ค้นคว้า พินิจพิจารณาไป กายนี่เป็นของดี พิจารณาแล้ว มันจะเกิดความหน่าย คลายความกำหนัดของหัวใจ ที่เคยติดหลงว่า ตัวเรา ว่าตัวเขา ตัวมึง ตัวกู อันนี้มันจะถอดถอนไป เพราะเมื่อพิจารณามากเข้า....มากเข้า มันก็เกิดความเบื่อหน่าย อย่างในอนัตตลักขณสูตรท่านแสดง เกิดนิพพาน ความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายในสังขารร่างกายของเรา เมื่อใจที่จดจ้อง ค้นคว้า พินิจพิจารณาอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งของกายอย่างนั้นแล้ว มากเข้า....มากเข้า มันก็เกิดความเบื่อหน่ายอย่างในชีวิตของเราไม่เคยเจอะ มันก็หน่ายลงไป หน่ายจนบางครั้ง บางคราวน้ำหูน้ำตาไหลลงมา เกิดความสังเวชสลดใจในชีวิตเราไม่เป็นอย่างนั้น มันก็เป็นขึ้นมา จึงว่า ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เมื่อบุคคลใดได้ลิ้มรสเข้าไปแล้ว มันติดคุณค่าราคาธรรมเรื่องโลกมีเงินเป็นร้อย เป็นสิบ เป็นพัน มันก็ไม่มีคุณค่าราคาเท่าธรรมของพระพุทธเจ้า.....