ความขัดแย้งทำให้เกิดการพัฒนา?

ในสถาบันบำราศนราดูรหลังจากผ่านHAแล้วทางสถาบันเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน      ในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยใส่ใจมากนักเพราะเป็นงานของราชการ              ในขณะนี้สถาบันถูกคุกคามด้วยระบบงบประมาณซึ่งลดลงมากกว่าครึ่ง        ภารกิจที่เปลี่ยนไปเช่นการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในโครงการ30บาท      ทางสถาบันมีโครงการที่จะรวมงานห้องคลอดและงานหลังคลอดเพื่อลดค่าใช้จ่าย     การลดคนทำงานเพราะจำนวนพยาบาลมีน้อยลง      ความอยู่รอดโดยการหาเลี้ยงตัวเองถ้าไม่มีงบประมาณแต่มีเงินเดือนให้      พวกเราคงต้องสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร,แพทย์,พยาบาล เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและความจำเป็น       เคยอ่านตำราว่าความขัดแย้งในระดับที่พอดีจะทำให้เกิดการพัฒนา        ดิฉันคงต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่ผู้ร่วมงานและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการคิดเพื่อการพัฒนาองกร      ได้แต่หวังว่าเราคงมา ลปรรและช่วยกันทบทวนและทำงานอย่างมีประสิทภาพต่อไป     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)