จุดเน้นของ สพฐ.

สพฐ.ย่อมาจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนที่ครูอ้อยสอนอยู่  มีจุดเน้น  ที่ต้องนำมาปฏิบัติ อยู่ 6 ข้อ  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องรู้ เข้าใจ และนำไปใช้  กับเจ้า 6 ข้อนี้  ให้เกิดผลดี...

มันคืออะไร..... 

มีประโยชน์อย่างไรที่จะต้องรู้...ก่อนอื่นมารู้จัก ทั้ง 6 ข้อก่อน

1.  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้  สร้างความตระหนัก  สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาบันการศึกษา  โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนำคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษา

3.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

4.  การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการ

6.  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา ฯ

*****

ข้อ 2-6 จะไม่กล่าวในบันทึกนี้  ขอกล่าวเพียงข้อ 1 เพียงข้อเดียว  เพราะ.....หน้าที่หลัก  อยู่ที่ข้อนี้ 

เนื่องจาก  โรงเรียนเป็นหน่วยการจัดการความรู้ นอกจากสถาบันครอบครัวของนักเรียน  โรงเรียนชั้นประถม จัดว่า  เป็นการศึกษาที่ปูพื้นฐานทั้ง ความรู้  ความสามารถและค่านิยม อย่างชัดเจน....

การเร่งรัดการปฏิรูป  ได้กำหนดบทบาท ทั้งภาคความรู้ และปฏิบัติมาตั้งแต่ ปี 2542  เพราะเป็นช่วงทองของชีวิตการทำงานของครูอ้อย  ที่เรียนปริญญาโท  และประกวด  เพื่อรางวัลเกียรติยศหลายขนาน...

เรื่องของคุณธรรม  ได้มีโครงการประจำปี  และโครงการอื่นๆ  ตามมามากมาย ที่มุ่งหวังไปถึงนักเรียน  ให้มีคุณธรรม นำหน้าความรู้ สำหรับครูอ้อย  ได้ศึกษา วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล แล้ว จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  .....

เนื่องจาก  นักเรียนชั้นประถม ยังอยู่ในวัยที่  ครูผู้สอน บอกอะไรง่ายและเชื่อฟังมากกว่า  ระดับอื่นๆ   ครูอ้อย  เร่งรัด การจัดการความรู้ ที่เคลื่อนไปทั้งระบบ  .... รู้เข้าใจ  มีทักษะ  และเกิดค่านิยม 

ใครหนอมาหาว่า....ครูโรงเรียนประถม  ไม่ได้ปูพื้นฐานทักษะชีวิตให้กับนักเรียน....

มันคืออะไร....แนวปฏิยัติ  ก็ว่าได้  เพื่อเป็นทิศทาง ของการปฏิบัติงานของโรงเรียน   เพื่อให้จัดการศึกษา  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจำปี จึงต้องยึด เจ้า 6 ข้อนี้ให้ดี 

ส่วนประโยชน์..มากมาย สุดแล้วแต่จะนำไปใช้ ครูอ้อย  จะใช้ ในการเขียนการปฏิบัติงาน  ว่า..เราทำอะไร โดยสรุป  ความคิดรวบยอดว่า...จะทำอะไรใน แต่ละปีการศึกษา...

ส่วนข้ออื่นๆ  คงจะเขียน  ในบันทึกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ครูอ้อย#พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ#สิริพร กุ่ยกระโทก

หมายเลขบันทึก: 205011, เขียน: 02 Sep 2008 @ 13:12 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ฝากกลอนมาให้พี่อ้อย ไว้อ่านแก้ง่วงนะครับ (แฮ่ ๆ)......น้องชาย.....ชยพร แอคะรัจน์.............

กลิ่นกล้วยไม้ หอมอ่อน อ้อนมาฝาก
เด็ดมาจาก ป่าภู อยู่ต้นสูง
ที่อยู่ลึก อยู่ไกล ใจอาดูร
เพื่อเพิ่มพูน กำลังใจ ให้แด่เธอ.......

(ชยพร แอคะรัจน์ -ประพันธ์)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องชาย .....  ชยพร แอคะรัจน์

  • เพิ่งจะพบนี่ล่ะ  ส่งกลอน  มาให้อ่านแก้ง่วง  อิอิ  ช้อบชอบ
  • กลิ่นกล้วยไม้ หอมอ่อน อ้อนมาฝาก....จากปาก  ฝากสู่  อ้อมกอดฝัน
  • เด็ดมาจาก ป่าภู อยู่ต้นสูง     จากใจจูง  สูงส่ง  เพียงสรวงสวรรค์
  • ที่อยู่ลึก อยู่ไกล ใจอาดูร    ต้องสิ้นสูญ  อาดูร ดุจเดียวดาย
  • เพื่อเพิ่มพูน กำลังใจ ให้แด่เธอ....อย่าให้เพ้อ  รอนาน  พาลเป็นลม

ขอบคุณค่ะ น้องรัก