ในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง (ไม่ออกนาม) มีคุณครูที่มาจากต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษแต่พูดภาษาไทยได้ไม่กี่คำ พอเวลาที่เขาสอนนักเรียนก็ไม่เชื่อฟังเขา เขาก็ตะโกนให้หยุดฬนภาษาอังกฤษแต่เด็กก็ไม่เข้าใจ  แม้คุณครูจะควบคุมเด็กได้แต่ก็สื่อสารกับเด็กไม่ได้ คุณคนูรเงียบ...เด็กคนนึงทนไม่ไหวก็ด่าครู แต่ครูเค้าไม่เข้าใจ ตลกมั้ย...พอเด็กรู้ครูไม่เข้าใจเด็กก็ด่าต่อ แล้วพอคุณครูนี้มาสอนทุกครั้งเด็กก็ไม่ตั้งใจเรียน อย่างนี้เด็กเมืองไทยจะเรียนภาษาอังกฤษได้ยังไง แม้คุณครูยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ขอจบแค่นี้นะครับ