ชี้ใช้อี-ออกชั่นทำลงทุนรัฐสะดุด “เพ้ง” หวังทำต่อเมกะโปรเจกต์

ชี้ใช้อี-ออกชั่นทำลงทุนรัฐสะดุด “เพ้ง” หวังทำต่อเมกะโปรเจกต์
       นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเปลี่ยนระเบียบวิธีจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจากวิธีเดิมมาใช้ระบบประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีอ็อคชั่น) ทำให้เกิดช่องว่างของช่วงเวลาขึ้นที่ทุกหน่วยงานที่มีโครงการลงทุน เพราะต้องเตรียมเปิดประมูล ต้องซักซ้อมเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการให้เข้าใจระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ก่อนนำมาใช้ ทำให้การลงทุนในโครงการของภาครัฐขณะนี้ชะงักงันไปเป็นเวลาประมาณ 2 เดือนแล้ว มีโครงการที่ชะลอตัวไปไม่มูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท   อย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัด เช่น กรมทางหลวงไปศึกษาดูว่าโครงการใดเป็นโครงการลงทุนต่อเนื่อง หรือเป็นโครงการปกติที่หน่วยงานราชการ ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่โครงการของฝ่ายนโยบาย ขอให้เร่งรัดดำเนินการประมูลในระบบใหม่ทันทีเพื่อให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว
ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำเมกะโปรเจกต์นั้น นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะยังคงเปิดประมูลต่อไป เพราะต้องการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมกับนักลงทุนในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศไทย หากทุกอย่างยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือมีการยื่นซองประกวดราคาเกิดขึ้นในวันที่ 29 พ.ค.นี้ ก็ยังเชื่อว่า โครงการเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง จะเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี 2549 นี้     ทั้งนี้ยังคงมั่นใจว่านักลงทุนหรือบริษัทข้ามชาติ ที่เคยเป็นผู้แสดงความสนใจลงทุนในเมกะโปรเจกต์ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนส่วนใหญ่เริ่มมีความวิตกว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้ จะทำให้กำหนดการที่รัฐบาลวางไว้หรือไม่ เนื่องจากผู้ลงทุนต้องมีการบริหารแผนลงทุนของตนเอง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบ ซึ่งหากการเปิดประมูลล่าช้าออกไป ก็จะมีค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้นอีก
ทางด้านนายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ยังคงยืนยันตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นเดิม คือ ร้อยละ 4.5-5.5 เพราะเห็นว่าปัญหาทางการเมืองยังเป็นเหตุการณ์ระยะสั้น ไม่ได้เกิดปัญหารุนแรงจนทำให้ภาคอุตสาหกรรมหยุดการผลิต หากมองในแง่เศรษฐกิจภาพรวมแล้ว การส่งออกยังคงดีอยู่ เศรษฐกิจภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นยังขยายตัวได้ดี     ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลดีตามไปด้วย ส่วนเรื่องเคลื่อนย้ายการลงทุนไปที่อื่นก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจริงหรือไม่
สยามรัฐ  23  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)