ประกาศของสำนักวิทยบริการ มมส. ทำเอาวัยรุ่นเซ็ง

  Contact

  ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน  
ติดประกาศในเวบของสำนักวิทยบริการว่า 21-24 มี.ค. จะงดบริการ เพราะบุคลากรของสำนักฯไปสัมมนาต่างจังหวัด

นึกว่าเค้าปิดบริการ  หลายคนจะไปค้นข้อมูล

แต่เพื่อนที่แวะไปที่ มมส. ผ่านห้องสมุด เอ้า เปิดนี่หว่า

แต่มีป้ายผ้าติดไว้ว่า 21-24 มี.ค.นี้ บุคลากรไปสัมมนาต่างจังหวัด อาจได้รับบริการที่ไม่สะดวก

เอ้า  นึกว่าปิด ทำเอาวัยรุ่นเซ็ง น่าจะประกาศให้ชัดเจนว่าเปิด หรือปิด

ดูในเวบไซต์ของสำนักวิทยบริการ ที่จริงได้ลงประกาศไว้อย่างละเอียด แต่ทำเป็นไฟล์ adobe acrobat (pdf) หลายคนที่มีเวลาจำกัด เปิดดูหน้าแรกของเวบ อ่านแต่พาดหัวข่าวแบบผ่านๆ ก็เข้าใจตามนั้น นึกว่าปิดบริการ แต่ที่จริง เปิดบริการ

บางทีการพาดหัวข่าว ก็ทำให้คนอ่านเข้าใจความหมายต่างจากที่เป็นจริงก็ได้เช่นกัน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In keep in mind by bon

Post ID: 20440, Created: , Updated, 2012-02-11 14:36:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #msu

Recent Posts 

Comments (0)