บุษบงก์

ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ใช้ในการทำ CAI

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำไปใช้

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ของ Skinner,Pavlove,Watson เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก การกระทำต้องได้รับแรงเสริม เราก็นำหลักทฤษฎีนี้มาช่วยในการออกแบบโดยในการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบถ้านักเรียนทำถูกก็จะได้รับคำชม เช่น เก่งจังเลย...

2.ทฤษฎีปัญญนิยม ของ ชอมสกี้ ( Chomsky ) มีแนวคิดว่าจิตใจมนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน เราสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบในเรื่อง การเลือกเรียนบทเรียนในหน้าใดก่อนก็ได้ตามความต้องการและความสนใจ

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เชื่อว่าการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมให้เกิดความรู้เชื่อมโยงกัน เราใช้แนวคิดนี้นำไปใช้ในบทเรียนคือ เราจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนมาเพื่อใช้เชื่อมโยงความรู้ใหม่เรื่องที่เราต้องการสอนต่อไปและเนื้อหาน่าจะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้

จิตวิทยาที่เรานำมาใช้

ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาโลน ( Malone )

   - ความท้าทาย  ซึ่งควรมีกิจกรรมที่ท้าทายผู้เรียน มีเป้าหมาย เหมาะสมกับวัย ไม่ยากเกินไป

   - จินตนาการ  เราจะสร้างเนื้อเรื่องสนุกๆในเนื้อหาของบทเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดจินตนาการและสนุกสนานเพลิดเพลิน

   - ความอยากรู้อยากเห็น  เราจะใช้หลักนี้ไปใช้ในเรื่องกระต้นความอยากรู้อยากเห็นโดยใช้ภาพการ์ตูนซ่อนไว้เพื่อให้นักเรียนคลิกไปดูแต่ในนั้นจะสอนเรื่องประโยค

ทฤษฎีแบบจำลองของอาร์คส ( ASCS Model)

   - การเร้าความสนใจ เราพยายามทำให้บทเรียนเรียกความสนใจของบทเรียนโดยออกแบบให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น

   -  ความพึงพอใจ  ในการเรียนในบทเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เช่น การทำแบบฝึกห้ด แล้วเราให้ผลย้อนกลับไปในทางบวกให้กำลังใจผู้เรียน

    หลักการออกแบบบทเรียน 

    เราจะใช้หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ กาเย่ ทั้ง 9 ขั้นค่ะ.....                                                   

                                                                                            ขอขอบคุณผู้อ่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษบงก์ บัวพิมพ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20439, เขียน: 23 Mar 2006 @ 11:02 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 20:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)