แสดงความยินดีกับผู้ที่แข่งขันชนะเรา

ในการแข่งขันทุกชนิดที่มีเราเป็นผู้ร่วมแข่งขันด้วย

ถ้าเราแพ้  และมีผู้ชนะ

เราต้องแสดงสปิริตของนักกีฬาด้วยการแสดงความยินดีกับคนที่ชนะ

อย่าอิจฉา  อย่าแสดงความโกรธหรือโทษใคร ๆ เลย

นอกจากไม่น่าดูแล้วยังเหมือนเด็ก  ๆ  เจ้าอารมณ์  ที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาแล้วใครเขาจะชอบ

จะแพ้หรือชนะ  อยู่ที่การแ่ข่งขัน