ประกาศแจ้งเพื่อทราบ

ขณะนี้ได้มีบล็อกเปิดตัวอีกหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นเวทีให้เราติดต่อเพื่อปรึกษา ได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกทางแล้วจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวินีความเห็น (0)