ไม่โลเล  เปลี่ยนแปลง  อ่อนไหวง่าย
และไม่ก้าวร้าว  โกรธ  โมโหใครง่าย  ๆ

     เมื่ออยู่กับใครก็ตามจงนึกถึงคำพังเพยที่ว่า  "จงใจเย็นเหมือนฟัก"

"  หนักแน่นเหมือนหิน " ดูซิ  บุคลิกเช่นนี้จะเป็นบุคลิกที่  "นิ่ง ๆ "

แลดูสุขุมเหมือนบุคลิกนักปราชญ์  นักคิด

น่านับถือมากกว่าบุคลิกดอกไม้ไหว  ที่โลเล  หลุกหลิก  ไม่สำรวม