Enjoy for food and drink

เวลา คือคำตอบของชีวิต
  วันนี้กลุ่มของพวกเราได้นำเสนอเรื่องที่จัดทำ CAI  เรื่อง  Enjoy  for  food  and drink ในระดับช่วงชั้นที่  4  พร้อมทั้งนำเสนอจิตวิทยาต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ  ซึ่งกว่าจะได้มีก็ต้องศึกษาตำราหลายเล่มอยู่เหมือนกัน  โดยคิดว่าจิตวิทยาที่จะนำมาใช้ก็ต้องไปดูกันที่พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กในแต่ละช่วงวัย ใช้ทบ.การเรียนรู้ต่าง ๆ เราก็ส่งหน่วยกล้าตายออกไปนำเสนอ ซึ่งเข้ากับหัวข้อเรามากเพราะคนนำเสนอนั้นออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีมากๆๆๆ (เพระเค้าเอกภาษาอังกฤษนะสิ)  แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี  แต่ขั้นตอนต่อไปนะสิพวกเราคงต้องเหนื่อยกันหน่อยเพราะรู้สิว่าเวลาจะกระชั้นเข้ามา และงานอื่น ๆ ก็คงมากด้วย ไหนจะต้องผ่านด่านการสอบประมวลความรู้ และที่น่าหวาดหวั่น คือการขึ้นเขียงนำเสนอ IS ของพวกเรา  เพื่อน ๆ ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันใช่มั้ยคะ ผลจะออกมายังงัยก็คงต้องใช้เวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัชชา ตุ้ยหล้าความเห็น (0)