การใช้พลังงานให้สิ้นเปลืองโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ถึงเวลาหรือยังจะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

  • อย่าเปิดไฟ เปิดน้ำไว้โดยไม่จำเป็น
  • เลิกเสียทีการเปิดทีวีเป็นพื่อนแล้วหลับ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
  • จะเดินทางไปไหนควรวางแผนให้ดี เพื่อประหยัดพลังงาน (น้ำมัน)
  • ถ้าจะเดินทางไปไหนใกล้ๆ ลองเดินดูหรือปั่นจักรยานจะดีกว่าไหม เพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัว

ถ้ารวมกันหลายๆคน นอกจากช่วยประหยัดเงิน ประหยัดการใช้พลังงาน ยังช่วยภาวะโลกร้อนลงได้

เพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าจะได้มีความสุขอยู่บนโลกใบนี้ไปนานๆ