การฝึกงานวันที่ 22 มีนาคม 2549

การติดตั้งโปรแกรม fedora core 5และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เนต

วันนี้ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม fedora core 5 ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดของ linux ในค่าย fedora พร้อมทั้งได้ทำการปรับแต่ง รวมทั้งได้ทราบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เนตอีกด้วย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เนตที่ได้ในวันนี้ คือ

-ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นั้นมี IP Address อยู่ 4 class C ซึ่งต้องใช้ โปรโตคอล NAT (Network Address Translation) ซึ่งเป็นการจำลองเลข IP Address มาแปลงให้เป็นเลข IP อีกตัวที่สามารถส่งออกสู่ภายนอกได้ สามารถทำได้ง่ายในการเดินทางส่งออกไปยังภายนอก แต่กลับทำได้ยากหากเป็นการส่งกลับเข้ามายังเครื่องภายในที่ใช้โปรโตคอล NAT

- fedora และ linuxTLEเป็น linux ที่เป็นแบบ opensource นอกจากนี้ยังมี linux แบบที่เป็นเชิงพาณิชย์ คือ Red Hat enterprise linux อีกด้วย

-เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.... และ 172... จะเป็นเลข IP ที่เป็นชนิด Private ซึ่งจะไม่สามารถติดต่อกับเครื่องที่มีหมายเลข IP ที่ขึ้นต้นด้วย 192...ได้

-ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้หมายเลข IP Address คือมีหมายเลขไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงอาจใช้วิธี NAT เป็นตัวแก้ปัญหา แต่ก็อาจเกิดการซ้ำกันของ IP Address ที่ทำการสุ่มเพื่อส่งออกไปก็เป็นได้เนื่องจากมีจำนวนเครื่องที่ต้องการติดต่อออกไปยังภายนอกในจำนวนที่มาก ซึ่งการสุ่ม IP Address นี้ถูกจัดการโดย DHCP

-Linux TLE นั้น ย่อมาจาก Linux Thai Language Extension เนื่องจากเป็น linux ที่มีการใส่ภาษาไทยเพิ่มเข้าไป

-linuxTle และ fedora เป็น linux เหมือนกันแต่อยู่คนละค่าย

ความแตกต่างระหว่าง linux และ microsoft

-linux เป็น opensource ตัวหนึ่งจึงทำให้เกิดการพัฒนาเวอร์ชั่นได้รวดเร็วกว่าและมีการออกเวอร์ชั่นใ หม่ที่ถี่กว่า เพราะเป็นการต่อยอดความรู้และทำให้เกิดการพัฒนาได้ง่าย เนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์พร้อมกับ source code มาให้ด้วย

-การทำงานของ linux จะสามารถทำงานได้ช้ากว่า microsoft เนื่องจากการทำงานของ linux จะทำงานผ่านคำสั่ง unix หรือโค้ด มีกราฟิกเปรียบเสมือนหน้ากากที่สวมไว้เท่านั้น แต่การทำงานของ microsoft จะทำงานผ่านทางกราฟิกเกือบทั้งหมด คนส่วนใหญ่จึงเห็นว่า linux สามารถใช้งานได้ยาก

-linux นั้นเปรียบเสมือนการนำตัว server มาย่นให้เป็น PC หรือ Personal Computer

-microsoft มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า linux จึงมักเป็นที่นิยมเนื่องจากมีการทำงานผ่านทางกราฟิก โดยจะตัดตอนในส่วนของ text ออกไป

-การติดตั้ง microsoft จะสามารถติดตั้งได้ยุ่งยากกว่า linux

- microsoft จะเกิดอาการแฮงค์บ่อย ซึ่งไม่เหมาะจะนำมาทำเป็นตัว server นัก เพราะจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานผ่านทาง server ดังกล่าวได้ หากเป็นเช่นนี้บ่อยๆก็จะทำให้ไม่มีผู้ใช้เข้ามาใช้งาน server ดังกล่าว ดังนั้น microsoft จึงนิยมนำมาทำเป็น PCเสียมากกว่า linux เกิดอาการแฮงค์ได้น้อยกว่า เพราะซอฟท์แวร์มีความเหนียวกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)