การฝึกงานวันที่ 22 มีนาคม 2549

Fedora Core 5 + อินเตอร์เน็ต

 

-Linux Fedora Core 5 เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมา ต่อจาก Fedora Core 4 ซึ่งในการติดตั้ง จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีหน่วยความจำตั้งแต่ 256 MB ขึ้นไปในการติดตั้ง  

-ติดตั้ง Linux Fedora Core 5  ดูรายละเอียดการติดตั้ง Linux Fedora Core 3 ประกอบ  ได้ที่นี่ Click 

-มีเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าอินเทอร์เน็ต เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ แก้ปัญหาโดยการ ถอดการ์ดLAN ออกมา แล้วใส่กลับไปใหม่ ปรากฏว่า สามารถทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

-ปรับแต่ง linux fedora core 4 เพิ่มเติม โดยสามารถ Download ชุดสำเร็จ rpm พร้อม font loma สามารถ Download ต้นฉบับได้ที่นี่ Click หรือฉบับสำเนาได้จาก ftp ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Click

-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ web server จากที่สงสัยว่า ทำไมจะต้องมี path ของ /var/www/html
มาเกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้ง ๆ ที่ การเรียกใช้ก็สามารถเรียกใช้จาก localhost ได้โดยตรงอยู่แล้ว สรุปคือ ใน Linux จะไม่ได้มีการแบ่ง drive การทำงานจึงแสดงให้เห็นการเข้าถึงแบบ path โดยเข้าใน folder var->folder www->folder->html แต่ใน xp สามารถเลือก drive ที่ทำการลง web server แล้วไปเลือก www ได้โดยตรง

-linux fedora พัฒนามาจาก RedHat

-DHCP มาจากคำว่า Dynamic Host Configuration Protocol ซึ่งทำหน้าที่จ่าย IP  ให้แก่เครื่อง clients โดยอัตโนมัติ

-LinuxTLE มาจากคำว่า Linux Thai Language Extension

-LinuxTLE  คือ ระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก Fedora Core ที่ทำการปรับปรุงความสามารถให้ใช้งานร่วมกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง บนพื้นฐานของการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส

 


-อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เนต และความแตกต่างระหว่าง Linux กับ Microsoft เพิ่มเติม โดยคุณ jakop ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/03/22/16/34/25/e20317

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)