หลักการและเหตุผลในการทำ cai การจำแนกสัตว์:บุญเหลือ นาทญา จันทนา ชรินทร์ทิพย์

หลักการและเหตุผลที่ทำ CAI เรื่อง การจำแนกสัตว์ ช่วงชั้นที่ 2

          จากปัญหาการเรียนการสอน เรื่อง การจำแนกสัตว์ เด็กไม่สามารถแยกหรือจำแนกสัตว์บางประเภทได้ชัดเจน เช่นสัตว์ที่ไม่มีในท้องถิ่น ไม่มีโอกาสได้พบเห็น(ของจริง) จำพวก ปะการัง ดอกไม้ทะเล ตัวฟองน้ำ ปลาดาว ปลิงทะเล และสัตว์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไฮดรา พารามีเซียม ฯลฯ จากเหตุผลนี้จึงมีความสนใจที่จะทำเนื้อหานี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรในสาระวิทยาศาสตร์ ที่ระบุว่า สามารถสำรวจ สังเกต สืบค้นข้อมูลสัตว์หลากหลายชนิด จำแนกสัตว์ในท้องถิ่นที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ว1.2-2)

ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง

          ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ ที่กล่าวว่า เด็กอายุประมาณ 7-11 ซึ่งอยู่ในวัยประถม มีความสามารถในการจัดกลุ่มหรือแบ่งหมู่ของสิ่งของ เนื้อหาที่นำเสนอจึงเหมาะสมกับวัย

          ด้านจิตวิทยา เด็กในวัยช่วงชั้นที่ 2 ชอบเล่นเกม มีความอยากรู้อยากเห็น การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์และเกมจะช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน สามารถเร้าความสนใจของเด็กได้ดี และเกิดการเรียนรู้ ในการผลิตเกม ได้ยึดทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน ซึ่งประกอบด้วย ความท้าทายเมื่อผู้เรียนเข้าไปศึกษาและทำกิจกรรม จะก่อให้เกิดจินตนาการกับผู้เรียน มีบรรยากาศที่น่าสนใจ ทำให้อยากรู้อยากเห็น และผู้เรียนก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการความถนัด ซึ่งตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชรินทร์ทิพย์ ยองชนะความเห็น (7)

แจ๊ค
IP: xxx.147.35.24
เขียนเมื่อ 

เราทำวิจัยจัยอยู่มาอ่านหลังการที่เกี่ยวของของเธอแว้วทำให้คิดหลังกานของเราออกเลย ขอบคุณครับ

จิ๊กโก๋
IP: xxx.113.57.102
เขียนเมื่อ 
เป็นอะไรที่น่าเบื่อที่สุด
ปรเมศร์
IP: xxx.27.249.176
เขียนเมื่อ 

จำแนกออกเป็น2ชนิดคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

คนข้างบน
IP: xxx.27.249.176
เขียนเมื่อ 

ไปดูในวิกิพีเดียดิง่ายสุด

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องเลยค่ะ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิกิพีเดีย และขออภัยด้วยนะคะ หากข้อความที่เขียนไป ไปทำลายเส้นประสาทและรบกวนอารมณ์ของคุณ

ดั้ม
IP: xxx.175.183.18
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้ ต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับผม

+*+*+*+*+*0+9*9++9++++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++

55555555555555+

ทนนา
IP: xxx.122.194.239
เขียนเมื่อ 

หวยแตก