คู่กรัม
 อากาศร้อนๆอย่างนี้มีฝนตกลงมาบ้างค่อยคลายร้อนหน่อย  เอารูป gram stian  ของเชื้อ bacteria มาให้ลองทายอีก
เลือกที่เป็นคู่มาให้ทายดูน่าจะเหมาะกับทุกคนทั้งคนที่มีคู่แล้ว ,กำลังมี,กำลังหาอยู่,ยังไม่มี,และไม่คิดจะมี


1. สไลด์ย้อมสีกรัมจากเลือดผู้ป่วย
    ก. รายงานผลกรัม...................
    ข. คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อ ...........


      


 2. สไลด์ย้อมสีกรัมจากหนองผู้ป่วย
    ก. รายงานผลกรัม...................
    ข. คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อ ...........

       

3. ยกตัวอย่างดำเข้มและขาวใสที่เป็น"คู่กัน"ดังในรูป